Vad vi gör

Kärnan i vår verksamhet är att förändra samhället så att det blir bättre för personer med funktionsnedsättningar. Det gör vi främst genom att delta i olika brukarråd och referensgrupper inom Region Skåne. Tack vare våra 36 medlemsorganisationer har vi ett brett perspektiv och en bred kunskap att bidra med.

Utöver att vara en del av brukarråden och referensgrupperna arbetar vi med att sprida information, driva utvecklingsprojekt och utbilda vår egna medlemsorganisationer och andra samhällsaktörer.

Idag är Region Skåne vår största samverkanspartner.