Stadgar

HSO Skånes stadgar är antagna av vår kongress. Senaste revidering gjordes av årsmötet 2018.

Ladda ner våra stadgar här