Stadgar

HSO Skånes stadgar är antagna av vår kongress. Senaste revidering gjordes av årsmötet 2009.

Ladda ner våra stadgar här