Träd som reser sig mot skyn.

Ett eget liv

För att öka inflytandet över det egna livet arbetade vi i projektet med samtalsgrupper, talespersoner och metodframtagning. Som ett resultat tog vi dessutom fram en metodbok som fortfarande går att beställa från vårt kansli.
Skog och hav.

Mainstreaming

Projekt Mainstreaming utgick från den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ”Från patient till medborgare” och var ett samarbete mellan fem läns-HSO och några kommun-HSO.
Gula och gröna blommor.

Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv

I projektet kartlade vi kvalitetskriterier som är angelägna för brukarna. Här hittar du två broschyrer om vad vi kom fram till - en riktar sig mot brukaren och en mot förskrivarna.
Kvinna som går i rapsfält.

Steget in i arbetsmarknaden

Projektet stödde yngre personers väg in i arbetsmarknaden mellan 2010 - 2012. HSO Skåne drev projektet tillsammans med Furuboda Arbetsmarknad.
Färgglad fjäril och färgglada blommor.

Uppdrag Plushälsa

HSO Skånes projekt Uppdrag Plushälsa erbjuder stöd till föreningar som är intresserade av att starta hälsoaktiviteter för sina medlemmar. Samarbete med andra föreningar uppmuntras!
Rapsfält.

Tankesmedjan

Projekt Tankesmedjan har till uppgift att titta på handikapprörelsen och framtiden. Samhället förändras hela tiden och handikapprörelsen behöver också förändras, om vi skall fortsätta att vara ett alternativ och ett stöd för människor med funktionsnedsättningar.
Färgglad fjäril och färgglada blommor.

De offentliga arbetsgivarnas ansvar

Projekt DOA är ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad och finansieras av Arvsfonden. Syftet med projektet är att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga att få anställning i offentliga verksamheter.
Vallmoblommor på en äng och sol.

Tågresan

Om du upplever att tågresan inte följer FN-konventionen bör…
Skog och hav.

Teaterbesök

FN:s allmänna förklaring har var och en rätt att fritt delta…
Rosa blommor på träd och blå himmel.

Restaurangbesök

Om något i samband med restaurangbesöket inte lever upp till…
Kvinna som går i rapsfält.

Biobesöket

Om du upplever att biobesöket inte är möjligt att genomföra…
Rapsfält.

Redskapsboden

"Redskapsboden - Från FN-konvention till vardagsverklighet" är ett projekt vars mål var att förenkla och förverkliga användandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.