Vallmoblommor på en äng och sol.

Tågresan

Om du upplever att tågresan inte följer FN-konventionen bör…
Skog och hav.

Teaterbesök

FN:s allmänna förklaring har var och en rätt att fritt delta…
Rosa blommor på träd och blå himmel.

Restaurangbesök

Om något i samband med restaurangbesöket inte lever upp till…
Kvinna som går i rapsfält.

Biobesöket

Om du upplever att biobesöket inte är möjligt att genomföra…
Grusstig och äng i solnedgången.

Dialog ökar delaktigheten i Skånes kulturliv

50 personer deltog i Delaktig Kulturs dialogdag. Representanter från skånska kulturverksamheter och Region Skåne träffade enskilda medlemmar från HSO Skånes medlemsorganisationer. Tillsammans diskuterade de engagemang, delaktighet och hur viktig kulturen är för välbefinnandet.
Vallmoblommor.

Idéslussen fortsätter att stötta innovationer

Projektet drevs under 2017 av Innovation Skåne, HSO Skåne och Funka AB. Resultatet blev arbetssätt och processer som hanterar allt från idémottagning till spridning. Projektportalen finns kvar och du får fortfarande hjälp med dina idéer.