Stora blommor med berg och solnedgång i bakgrunden.

Information om vår hantering av personuppgifter

 

Integritet och trygghet är viktigt för oss. Därför är HSO Skåne noga med att följa gällande dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Lagring av dina personuppgifter

HSO Skåne har en databas med kontaktuppgifter till förtroendevalda och medlemmar i HSO Skånes medlemsorganisationer. Kontaktuppgifterna samlar vi in för att kunna skicka ut information om vår verksamhet, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev. Uppgifterna lagras tryggt i en lösenordsskyddad databas som endast HSO Skånes kansli har åtkomst till. Innehållet i databasen uppdateras och rensas regelbundet.

Följande uppgifter lagras i databasen:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisation
 • Roll/funktion i organisationen
 • Behov av anpassning (vid evenemang)
 • Hemsida

Vi använder oss av dina personuppgifter vid:

 • Utskick med information om HSO Skåne verksamhet
 • Utskick av inbjudningar till HSO Skånes evenemang
 • Utskick av nyhetsbrev

Tredje part

I samband med evenemang samlar vi in uppgifter om kostpreferenser, allergier och behov av anpassning. Dessa uppgifter förmedlar vi till de hotell och konferensanläggningar vi förlägger våra evenemang på. Detta för att göra det så bra som möjligt för deltagarna.

Nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev till medlemmar i HSO Skånes medlemsorganisationer och andra intressenter. Personer som finns med på sändlistan kan när som helst avanmäla sig genom att kontakta HSO Skåne eller klicka på den länk som finns längst ner i nyhetsbrevet.

Dina rättigheter

Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till oss.

Om du har frågor

Vid frågor om vår personuppgiftshantering, kontakta HSO Skånes kansli.

Kontaktuppgifter:

HSO Skåne

Östra Varvsgatan 23, 211 73 Malmö

E-post: info@hsoskane.se

Telefon: 040 – 23 64 40

Om policyn

HSO Skåne kan komma att göra tillägg och ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade versionen publiceras här.

Dela detta inlägg på: