Orange blommor.

Kallelse till digitalt årsmöte 2020

page1image16544704
page1image17874240

Med anledning av coronaviruset är det många föreningar som tvingas ställa in eller skjuta upp sina aktiviteter. Inom HSO Skåne har flera av oss engagerade underliggande kroniska sjukdomar. Det betyder att vi behöver vara extra omtänksamma mot varandra i dessa tider.

 

Zoom — en digital mötesform

Vi på HSO Skåne har funderat hur vi ska genomföra Årsmötet 2020. Efter undersökningar och tester kom vi fram till att genomföra det digitalt via programmet Zoom. Digitala lösningar öppnar möjligheter för vissa men kan också innebära trösklar för andra. Därför har vi skapat en lathund med information om förberedelser och tillvägagångssätt. Med lathunden hoppas vi att mötet ska bli tillgängligt för alla våra medlemmar. När din anmälan har mottagits kommer du få en länk till den digitala workshopen samt en lathund med instruktioner att följa.

 

Praktiskt information

Varje medlemsorganisation i HSO Skåne har rätt att delta med två ombud.

Datum: Tisdagen den 26 maj.
Tid: Årsmötet startar 16.00 och avslutas senast 18.30. Mötet öppnas 15.30 för test av program och teknik.
Anmälan: Anmäl dig till boka@hsoskane.se eller 040-23 64 40.
Ange namn, adress, e-post, organisation och eventuell behov av anpassning. Anmälda deltagare får möteshandlingar samt praktiskt information för att delta i mötet. Sista anmälningsdag är fredag 22 maj.
Frågor: Kontakta HSO Skånes kansli på info@hsoskane.se eller 040-23 64 40.

 

Varmt välkomna!

Gerd Winoy Mowitz

Ordförande
Rosa blommor på träd och blå himmel.

Välkommen till workshop i projekt Bossfight!

Nu är det dags för en workshop i projekt Bossfight. Vi kommer att skissa på och beskriva hur vi skulle vilja att tjänsten är utformad där vi rapportera in Bossfighten vi upplevt. Med tanke på Covid-19-pandemin kommer vi på HSO Skåne bjuda in er medlemmar att genomföra detta digitalt tillsammans med oss.

Vi kommer att arbeta i mindre grupper i programmet Zoom. Diskutera, rita, beskriva… Målet är att kunna beskriva hur tjänsten ska se ut för alla enkelt kunna rapportera in det upplevda hindret.

Datum: tisdagen den 12 maj
Tid: 16.00-19.00

Anmälan: Anmäl dig till Thilia på boka@hsoskane.se eller thilia.nyberg@hsoskane.se, senast torsdagen den 7 maj om du kan vara med. När din anmälan har mottagits kommer du få en länk till den digitala workshopen samt en lathund med instruktioner att följa.

 

Varmt välkommen!

 

Relaterade inlägg

Stora blommor med berg och solnedgång i bakgrunden.

Framtidens hjälpmedel i Skåne

Vad är Framtidens hjälpmedel i Skåne? 

Projektet grundas i intresset av att undersöka frågor som rör kvalitet, information, kommunikation och tillgänglighet gällande hjälpmedel och hanteringen av hjälpmedel i Skåne. Framtidens hjälpmedel i Skåne var från början ett ettårigt projekt som blev förlängt till tvåårigt projekt. Projektet drivs av HSO Skåne i samverkan med Region Skånes. Samarbetet gör att projektet når en bredare målgrupp genom HSO Skånes kanaler och en träffsäkerhet genom Region Skåne som organisation.

 

Om projektet 

HSO Skåne tog under 2019 initiativ till ett projekt som studerar hjälpmedelsförsörjningen i Skåne ur ett brukarperspektiv. Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar och förbättringsmöjligheter på området ur brukarens perspektiv, både när det gäller hjälpmedelssortimentet och förskrivningsprocesserna. De tre delarna som projektet är indelat i är:

 • Kartläggning av hjälpmedelsförsörjningen i Skåne
 • Inhämtning av brukarnas synpunkter på Region Skånes befintliga hjälpmedelssortiment
 • Föreslå förbättringar på Region Skånes hjälpmedelsverksamhet

 

 

Liknande inlägg

Grusstig och äng i solnedgången.

CoDeAc – Forskningsprojekt om e-hälsa

Vad är CoDeAc?

Forskningsprojektet CoDeAc handlar om hur e-hälsotjänster bör utformas för att vara tillgängliga och användbara för alla, även för personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Projektet finansernas av FORTE och drivs av en rad olika aktörer. CoDeAc står för samproduktion av tillgängliga eHälsotjänster: Hur personer med funktionsnedsättningar kan ha nytta av universellt utformade eHälsotjänster genom samskapande i designprocessen.

 

Om projektet

Syftet med projektet är att de individer som använder mycket vård ska vara med och utforma e-Hälsotjänster. Människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar utgör en stor andel av befolkningen och använder mycket vård. Därför är det av stor vikt att e-Hälsotjänster är användbart utformade för dem. Studier som deltagare i projektet tidigare har gjort visar att e-Hälsotjänster för dessa grupper idag är svåra att använda. Därav representerar människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning användarperspektivet i det aktörsperspektiv som forskningsprojektet CoDeAc utgår från. De andra perspektiven som forskningen utgår från är design-, sjukvårds-, teknik-och policyperspektivet. I projekt deltar representanter för alla aktörsperspektiv och bidrar till att utforma eHälsotjänster som är tillgängliga och användbara för alla.

Träd som reser sig mot skyn.

Bossfight

Vad är Bossfight?

Bossfight är en metafor hämtad från spelvärden. Den används för att synliggöra “motkrafter”, hinder och påfrestningar som patienter behöver lägga stor del av sin energi på i kontakt med sjukvården.

 

Om projektet

Projekt Bossfight är en del av ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Skånes universitetssjukhus, Sus. Målet med samarbetet är att gemensamt hjälpas år att minimera patienters upplevda påfrestningar vid sjukhusbesök. Deltagare från HSO Skånes medlemsorganisationer identifierar påfrestningar som patienter möter i kontakt med sjukvården och förmedlar dessa tillbaka till verksamheten på ett konstruktivt sätt. Syftet är att:

 • Identifiera sådant som för patienter förbrukar mycket onödig energi inför och under en kontakt med vården
 • Skapa medvetenhet om ett patientperspektiv hos personal på Sus
 • Identifiera goda exempel för att på bästa sätt utveckla dem.

 

Allé med träd i Skåne

Digitalt styrelsemöte

Coronakrisen och virusspridningen av Covid19 påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Just nu kan vi inte göra som vi brukar utan tvingas att anpassa oss. HSO Skåne hade den 16 april 2020 det första digitala styrelsemötet någonsin.

“Jag var oerhört skeptisk med detta var kanonbra!” 

Information om tillvägagångssätt i det digitala programmet Zoom skickades ut till styrelsen och personalen på HSO Skånes erbjöd teknisk support, vilket skapade trygghet inför mötet. Delar av styrelsen var skeptiskt inställda till den digitala mötesformen till en början. Trots det genomfördes mötet med entusiasm! Dagordningen följdes och handuppräcknings funktionen möjliggjorde att alla som ville fick ordet. Mötet avslutades med positiv inställning till digitala möten och HSO Skånes styrelse kom överens om att fortsätta att ha digitala möten framöver. Nya saker är läskiga att testa men om vi hjälper varandra så känns det lättare!

“Det är tur man kan ändra sig, för detta gick jättebra!”

Skärmdump av datorskärm. HSO Skånes styrelsemedlemmar och kanslipersonal syns i små rutor över hela bilden. Glada miner!

 

Ta hand om varandra, 

HSO Skåne

Fyra personer som håller om varandra och blickar ut mot ett berg.

Inställt årsmöte 23 april

HSO Skåne tar situationen med covid 19 – coronaviruset på största allvar. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har därför beslutat att ställa in årsmötet den 23 april.

 

Alternativa lösningar

Vi undersöker nu lösningar att ha HSO Skånes årsmötet digitalt. Vi är medvetna om att digitala möten öppnar möjligheter för vissa men innebär svårigheter för andra. Därför arbetar vi i dagsläget aktivt med att testa alternativ som ska vara tillgängliga för alla och vi återkommer med information om det.

 

Vi hoppas på allas förståelse och att vi tillsammans gör vad vi kan för att minska smittspridningen. Ta hand om varandra!

 

En man och en kvinna på en bänk

 

Information till alla

Läs om coronaviruset på lättläst svenska med bildstöd, på SPSM:s sida Pictogram, https://www.pictogram.se

Rapsfält.

Enkäten Framtidens hjälpmedel i Skåne

På bilden syns enkätens framsida med texten Framtidens hjälpmedel i Skåne - en undersökning av HSO Skåne om Region Skånes hjälpmedelssortiment

 

Vi behöver dina synpunkter på hjälpmedel och sortiment

 

Den här enkäten vänder sig till dig som har synpunkter på:

  • Hjälpmedel
  • Sortiment
  • Förskrivning

Det kan vara så att du svarar för egen del eller för att du är anhörig till någon som använder hjälpmedel. HSO Skåne samarbetar med Region Skåne för att ta fram synpunkter på hjälpmedelsverksamheten. Syftet är att beskriva hur verksamheten kan förbättras. Därför är dina synpunkter mycket viktiga.

Svaren kommer att sammanställas och lämnas över till regionen. Dina svar kommer att vara helt anonyma.

 

Du kan välja att svara på det sätt som passar dig bäst:

  • Via webben
  • Beställ en enkät på papper
  • Boka in en telefonintervju

 

 

Hör av dig till oss på HSO Skåne om du vill beställa en enkät på papper eller boka en intervju.

HSO Skåne
Östra Varvsgatan 23
211 73 Malmö
040-23 64 40 eller 072-533 20 50
info@hsoskane.se

 

Tack på förhand!

Relaterat

Rapsfält och sol

Vi behöver dina synpunkter på Region Skånes hjälpmedel och sortiment

HSO Skåne samarbetar med Region Skåne för att ta fram synpunkter på hjälpmedelsverksamheten som en del i projekt Framtidens hjälpmedel i Skåne. Syftet är att beskriva hur verksamheten kan förbättras.

Den här enkäten vänder sig till dig som har synpunkter på:

   • Hjälpmedel
   • Sortiment
   • Förskrivning

Enkäten kommer snart publiceras digitalt på HSO Skånes hemsida och digitala medier. Hör av dig till oss på HSO Skåne om du vill beställa en enkät på papper eller boka en intervju.

 

På bilden syns enkätens framsida med texten Framtidens hjälpmedel i Skåne - en undersökning av HSO Skåne om Region Skånes hjälpmedelssortiment

 

 

Öresundsbron

Årsmöte den 23 april

Datumet för vårens årsmöte med HSO Skåne är reserverat till den 23 april.

En inbjudan med information om plats och tidpunkt kommer senare att skickas ut till medlemsorganisationernas postmottagare. Varje medlemsorganisation är välkomna att skicka två ombud till årsmötet med HSO Skåne.

 

Vänligen,

HSO Skåne