Gula och gröna blommor.

 Information om tågstopp mellan Malmö-Lund

Den 22-28 augusti 2020 stängs tågsträckan Malmö-Lund av för all tågtrafik. Arbetet kräver en totalavstängning av järnvägen. Stationer som berörs är Malmö, Burlöv, Åkarp, Hjärup och Lund.
Kunder som har en funktionsnedsättning och svårigheter med förflyttning, kan åka specialfordon istället för ersättningsbussar.
För att beställa specialfordon kontaktar kunderna Skånetrafikens kundtjänst 0771-77 77 77. Öppettider vardagar och helg: 08.00-20.00.
Om någon har svårt att ringa själv så är våra kundvärdar behjälpliga på plats i Malmö och Lund.
 
Kunden behöver inte vara serviceresekund, det fungerar även för en resenär med funktionsnedsättning som är tillfälligt på besök.
 
Specialfordonen hämtar och lämnar vid hållplatser för taxi i Malmö och Lund. I Burlöv, Åkarp och Hjärup på samma ställe som ersättningsbussarna.
 
För mer information och kartor:
Vallmoblommor på en äng och sol.

Vi tar semester!

Det har minst sagt varit märklig vår, där många av oss har fått ställa om och anpassa oss och våra verksamheter tillföljd av coronapandemin. Trots ett förändrat arbetssätt har HSO Skåne åstadkommit goda resultat i projekt på olika nivåer. Arbetet mot målet att “skapa ett samhälle för alla” fortsätter i den 3 augusti, då är kansliet åter efter tre veckors semester.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till våra deltagare och medlemsorganisationer för ert engagemang och arbete. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

Trevlig sommar önskar Thomas och Thilia, HSO Skåne!  

 

 

 

Rapsfält.

Är du intresserad av digital tillgänglighet?

Nu finns chansen att komma med i Skatteverkets satsning på Praktik i staten. Praktik i staten ger dig som har en funktionsnedsättning och som är arbetslös möjlighet att göra en praktik hos Skatteverket. Under praktiken får du lära dig att testa Skatteverkets webbsidor och e-tjänster för att undersöka om de uppfyller krav på tillgänglighet.

Praktiken beräknas att starta under hösten 2020 och pågå i 6 månader. Praktiken är 50% av en heltid, det vill säga 20 timmar per vecka. Du kommer att hamna i en grupp på mellan 5–7 praktikanter. Under praktiken kommer du att få lära dig om:

  • Tillgänglighet och användbarhet
  • Hur man testar webbsidor och system
  • Hur det är att arbeta i en statlig myndighet
  • Vad Skatteverket gör och vilka arbetsuppgifter som finns där

En förutsättning för att komma med är att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Om du inte redan är inskriven kan du få hjälp med det.

Vi söker dig som är intresserad av teknik, internet och som vill vara med och förbättra den digitala tillgängligheten. Skatteverket samarbetar med Begripsam och HSO Skåne i denna satsning och vi tänker oss att kunskap i hur man testar kan vara en väg till ett framtida arbete.

Om du är intresserad är nästa steg att du gör en intresseanmälan. Kontakta Thilia på HSO Skåne på på boka@hsoskane.se eller thilia.nyberg@hsoskane.se och meddela att du är intresserad så hjälper vi dig att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Orange blommor.

Kallelse till digitalt årsmöte 2020

page1image16544704
page1image17874240

Med anledning av coronaviruset är det många föreningar som tvingas ställa in eller skjuta upp sina aktiviteter. Inom HSO Skåne har flera av oss engagerade underliggande kroniska sjukdomar. Det betyder att vi behöver vara extra omtänksamma mot varandra i dessa tider.

 

Zoom — en digital mötesform

Vi på HSO Skåne har funderat hur vi ska genomföra Årsmötet 2020. Efter undersökningar och tester kom vi fram till att genomföra det digitalt via programmet Zoom. Digitala lösningar öppnar möjligheter för vissa men kan också innebära trösklar för andra. Därför har vi skapat en lathund med information om förberedelser och tillvägagångssätt. Med lathunden hoppas vi att mötet ska bli tillgängligt för alla våra medlemmar. När din anmälan har mottagits kommer du få en länk till den digitala workshopen samt en lathund med instruktioner att följa.

 

Praktiskt information

Varje medlemsorganisation i HSO Skåne har rätt att delta med två ombud.

Datum: Tisdagen den 26 maj.
Tid: Årsmötet startar 16.00 och avslutas senast 18.30. Mötet öppnas 15.30 för test av program och teknik.
Anmälan: Anmäl dig till boka@hsoskane.se eller 040-23 64 40.
Ange namn, adress, e-post, organisation och eventuell behov av anpassning. Anmälda deltagare får möteshandlingar samt praktiskt information för att delta i mötet. Sista anmälningsdag är fredag 22 maj.
Frågor: Kontakta HSO Skånes kansli på info@hsoskane.se eller 040-23 64 40.

 

Varmt välkomna!

Gerd Winoy Mowitz

Ordförande
Rosa blommor på träd och blå himmel.

Välkommen till workshop i projekt Bossfight!

Nu är det dags för en workshop i projekt Bossfight. Vi kommer att skissa på och beskriva hur vi skulle vilja att tjänsten är utformad där vi rapportera in Bossfighten vi upplevt. Med tanke på Covid-19-pandemin kommer vi på HSO Skåne bjuda in er medlemmar att genomföra detta digitalt tillsammans med oss.

Vi kommer att arbeta i mindre grupper i programmet Zoom. Diskutera, rita, beskriva… Målet är att kunna beskriva hur tjänsten ska se ut för alla enkelt kunna rapportera in det upplevda hindret.

Datum: tisdagen den 12 maj
Tid: 16.00-19.00

Anmälan: Anmäl dig till Thilia på boka@hsoskane.se eller thilia.nyberg@hsoskane.se, senast torsdagen den 7 maj om du kan vara med. När din anmälan har mottagits kommer du få en länk till den digitala workshopen samt en lathund med instruktioner att följa.

 

Varmt välkommen!

 

Relaterade inlägg

Stora blommor med berg och solnedgång i bakgrunden.

Framtidens hjälpmedel i Skåne

Vad är Framtidens hjälpmedel i Skåne? 

Projektet grundas i intresset av att undersöka frågor som rör kvalitet, information, kommunikation och tillgänglighet gällande hjälpmedel och hanteringen av hjälpmedel i Skåne. Framtidens hjälpmedel i Skåne var från början ett ettårigt projekt som blev förlängt till tvåårigt projekt. Projektet drivs av HSO Skåne i samverkan med Region Skånes. Samarbetet gör att projektet når en bredare målgrupp genom HSO Skånes kanaler och en träffsäkerhet genom Region Skåne som organisation.

 

Om projektet 

HSO Skåne tog under 2019 initiativ till ett projekt som studerar hjälpmedelsförsörjningen i Skåne ur ett brukarperspektiv. Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar och förbättringsmöjligheter på området ur brukarens perspektiv, både när det gäller hjälpmedelssortimentet och förskrivningsprocesserna. De tre delarna som projektet är indelat i är:

  • Kartläggning av hjälpmedelsförsörjningen i Skåne
  • Inhämtning av brukarnas synpunkter på Region Skånes befintliga hjälpmedelssortiment
  • Föreslå förbättringar på Region Skånes hjälpmedelsverksamhet

 

 

Liknande inlägg

Grusstig och äng i solnedgången.

CoDeAc – Forskningsprojekt om e-hälsa

Vad är CoDeAc?

Forskningsprojektet CoDeAc handlar om hur e-hälsotjänster bör utformas för att vara tillgängliga och användbara för alla, även för personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Projektet finansernas av FORTE och drivs av en rad olika aktörer. CoDeAc står för samproduktion av tillgängliga eHälsotjänster: Hur personer med funktionsnedsättningar kan ha nytta av universellt utformade eHälsotjänster genom samskapande i designprocessen.

 

Om projektet

Syftet med projektet är att de individer som använder mycket vård ska vara med och utforma e-Hälsotjänster. Människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar utgör en stor andel av befolkningen och använder mycket vård. Därför är det av stor vikt att e-Hälsotjänster är användbart utformade för dem. Studier som deltagare i projektet tidigare har gjort visar att e-Hälsotjänster för dessa grupper idag är svåra att använda. Därav representerar människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning användarperspektivet i det aktörsperspektiv som forskningsprojektet CoDeAc utgår från. De andra perspektiven som forskningen utgår från är design-, sjukvårds-, teknik-och policyperspektivet. I projekt deltar representanter för alla aktörsperspektiv och bidrar till att utforma eHälsotjänster som är tillgängliga och användbara för alla.

Träd som reser sig mot skyn.

Bossfight

Vad är Bossfight?

Bossfight är en metafor hämtad från spelvärden. Den används för att synliggöra “motkrafter”, hinder och påfrestningar som patienter behöver lägga stor del av sin energi på i kontakt med sjukvården.

 

Om projektet

Projekt Bossfight är en del av ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Skånes universitetssjukhus, Sus. Målet med samarbetet är att gemensamt hjälpas år att minimera patienters upplevda påfrestningar vid sjukhusbesök. Deltagare från HSO Skånes medlemsorganisationer identifierar påfrestningar som patienter möter i kontakt med sjukvården och förmedlar dessa tillbaka till verksamheten på ett konstruktivt sätt. Syftet är att:

  • Identifiera sådant som för patienter förbrukar mycket onödig energi inför och under en kontakt med vården
  • Skapa medvetenhet om ett patientperspektiv hos personal på Sus
  • Identifiera goda exempel för att på bästa sätt utveckla dem.

 

Allé med träd i Skåne

Digitalt styrelsemöte

Coronakrisen och virusspridningen av Covid19 påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Just nu kan vi inte göra som vi brukar utan tvingas att anpassa oss. HSO Skåne hade den 16 april 2020 det första digitala styrelsemötet någonsin.

“Jag var oerhört skeptisk med detta var kanonbra!” 

Information om tillvägagångssätt i det digitala programmet Zoom skickades ut till styrelsen och personalen på HSO Skånes erbjöd teknisk support, vilket skapade trygghet inför mötet. Delar av styrelsen var skeptiskt inställda till den digitala mötesformen till en början. Trots det genomfördes mötet med entusiasm! Dagordningen följdes och handuppräcknings funktionen möjliggjorde att alla som ville fick ordet. Mötet avslutades med positiv inställning till digitala möten och HSO Skånes styrelse kom överens om att fortsätta att ha digitala möten framöver. Nya saker är läskiga att testa men om vi hjälper varandra så känns det lättare!

“Det är tur man kan ändra sig, för detta gick jättebra!”

Skärmdump av datorskärm. HSO Skånes styrelsemedlemmar och kanslipersonal syns i små rutor över hela bilden. Glada miner!

 

Ta hand om varandra, 

HSO Skåne

Fyra personer som håller om varandra och blickar ut mot ett berg.

Inställt årsmöte 23 april

HSO Skåne tar situationen med covid 19 – coronaviruset på största allvar. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har därför beslutat att ställa in årsmötet den 23 april.

 

Alternativa lösningar

Vi undersöker nu lösningar att ha HSO Skånes årsmötet digitalt. Vi är medvetna om att digitala möten öppnar möjligheter för vissa men innebär svårigheter för andra. Därför arbetar vi i dagsläget aktivt med att testa alternativ som ska vara tillgängliga för alla och vi återkommer med information om det.

 

Vi hoppas på allas förståelse och att vi tillsammans gör vad vi kan för att minska smittspridningen. Ta hand om varandra!

 

En man och en kvinna på en bänk

 

Information till alla

Läs om coronaviruset på lättläst svenska med bildstöd, på SPSM:s sida Pictogram, https://www.pictogram.se