Skogsstig på hösten.

Pilotgrupp – Bossfight

I måndags den 28 oktober träffades deltagare i HSO Skånes medlemsorganisationer för att få information om den kommande pilotgruppen i projektet Bossfight. Under kvällen presenterade Thomas, HSO Skåne bakgrunden till projektets uppkomst, Stefan, Begripsam förklarade hur Bossfight som metod används och Thilia, HSO Skåne presenterade samarbetet med Skånes Universitetssjukhus, SUS och det parallella projektet som SUS driver i relation projekt Bossfight.

Nästa steg i projektet är att tillsätta en pilotgrupp med 5 – 7 deltagare från HSO Skånes medlemsorganisationer. Pilotgruppen ska under november utbildas i arbetet med att synliggöra Bossfight – motkrafter på offentliga miljöer. Därefter, i början av 2020 ska pilotgruppen utföra fältbesök och leta Bossfights på mottagningar och avdelningar inom SUS.

Deltagare från HSO Skåne, en man och en kvinna. Mannen till vänster lyssnar intresserat på presentationen och kvinnan intill antecknar.Thilia informerar om projekt BossfightStefan Johansson, Begripsam, visar på tavlan en illustration av motkrafter - Bossfights.

Skog och hav.

Innovation Skåne

Den 18 september träffade Thilia och Thomas från HSO Skåne Anders Östergren och Fred Kjellsson på Innovation Skåne. Under mötet diskuterades  gemensamma projekt som avslutats samt framtida samarbete. Ett av de tidigare projekten är “Patient Innovationssluss” som utfördes under 2017 i samarbete med HSO Skåne, Innovation Skåne och Funka. Mer om det projektet kan du läsa här.

 

Vidare diskuterades hur Innovation Skåne kan bidra med idéer och innovation kopplat till verksamhetsutveckling i kommande projekt som HSO Skåne arbetar med. Mer information om detta kommer så håll utkik!

På bilden syns Thilia och Thomas från HSO Skåne samt Anders Östergren och Fred Kjellsson från Innovation Skåne

Allé med träd i Skåne

2019 års Dialogmöte

I veckan gick HSO Skånes årliga Dialogmöte av stapeln. Tillsammans med många deltagare från HSO Skånes medlemsorganisationer diskuterade vi såväl framtida projekt och utmaningar, som pågående och avslutade projekt.

Teman som Projekt Bossfight och SDV, Skånes Digitala Vårdsystem stod i fokus under dagen. Deltagarna arbetade flitigt i olika workshops som resulterade i betydelsefullt material för projekten. Mer information om projekten kommer, så håll utkik!

Avslutningsvis vill vi på HSO Skånes Kansli, tillsammans med styrelsen tacka våra deltagare i medlemsorganisationerna för en fantastisk och lärorik dag!

Vänligen,

Thomas och Thilia, HSO Skåne

Stefan Johansson från Begripsam presenterar projektet Bossfight.Två glada kvinnor njuter av lite frisk luft mellan presentationer och workshops.På bilden syns en av HSO Skånes medlemsorganisationers deltagare. Personer har långt hår och talar med inlevelse i mikrofon.

Träd som reser sig mot skyn.

Vikten av delaktighet i sjukskrivningsprocesser

På bilden syns Anja Nyberg

För Region Skåne är sjukskrivning en viktig del av patientens behandling. Om patienten behöver sjukskrivning så ska den vara rätt, lagom, säker och jämställd. Anja Nyberg, strateg och projektledare på avdelningen för hälso-och sjukvårdstyrning på Region Skåne, delger i en intervju om den personliga kontakt med HSO och hennes uppdrag. Patientsäkerhet lyfter Anja Nyberg genom att poängtera delaktighet; att patienten vet vad nästa steg i behandlingen är samt vem patienten ska kontakta om individen har frågor kring sin sjukskrivning.

Samordning 

Hur tycker Region Skåne att patientsäkerheten kopplat till sjukskrivningsprocessen fungerar i praktiken? Region Skåne har krav på att alla sjukskrivande enheter ska ha en rehabiliteringskoordinator som ska finnas som stöd för både patienten och läkaren.
— På många ställen fungerar kontakten och samordningen bra, men vården har fortfarande strukturella förbättringar att utveckla för att uppnå kontinuitet och trygghet för patienten; nästa steg ska vara känt, säger Anja Nyberg.

Region Skåne och HSO har en kontinuerlig kontakt för informationsutbyte inom olika områden, både vad som sker i nuläget och kommande insatser. Vidare utgår uppdraget från att arbeta med ledning och styrning inom området försäkringsmedicin, med målsättning att öka kunskapen samt skapa förutsättning för samordning kring patienten. Anja Nyberg menar att kontinuerlig kontakt mellan Region Skåne och HSO är viktigt för hennes uppdrag.

Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna

De utmaningar det försäkringsmedicinska arbete står inför är att göra rätt. Vidare innebär det att sjukskrivningen är en medveten del av behandlingen, anpassad efter individen och att det finns en tydlig plan för patienten. Något som Anja Nyberg menar är kopplat till dels mötet mellan läkare och patient men även stöd av rehabiliteringskoordinator för samordning kring patienten. Att psykisk ohälsa ökar bland unga individer i dagens samhälle är också en utmaning som framkommer under intervjun.

— Jag oroar mig för att psykisk ohälsa ökar för de unga i samhället. Ett steg i rätt riktning är att inte medikalisera livet, avslutar Anja Nyberg med.

Fyra personer som håller om varandra och blickar ut mot ett berg.

Kansliet är tillbaka

Stora blommor med berg och solnedgång i bakgrunden.

Vi på HSO Skånes är åter på kansliet efter en solig och härlig semester!

Med ny energi ser vi nu fram emot en höst med spännande utmaningar tillsammans med våra intresseorganisationer.

Grusstig och äng i solnedgången.

Kansliet går på semester och är åter vecka 32

Grusstig och äng i solnedgången.

HSO Skånes kansli går på semester och därför stängs kansliet ner mellan vecka 27-32. Den 5 augusti är vi tillbaka med ny energi och redo för höstens spännande utmaningar.

 

Vi på HSO Skåne önskar er alla en trevlig sommar! 

Rapsfält.

Thilia är ny på kansliet – välkommen!

Thilia Nyberg

 

Thilia Nyberg är ny medarbetare på HSO Skånes kansli, från och med juni. Thilia kommer bland annat att arbeta med vår intressepolitik, kommande projekt och kommunikationsarbete. Thilia är i grunden beteendevetare och har stor erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor kopplat till mänskliga beteenden och relationer. Här får vi lära känna Thilia lite närmare.

 

Du har en mångfacetterad och spännande bakgrund. Vill du berätta lite om den och om dig själv?

– Men tack! Jag är ju relativt nyinflyttad till Malmö efter tio år i Göteborg. Jag har ett stort intresse för hälsa och fysisk aktivitet, vilket underlättar både för mig och min fysiska kropp i det dagliga livet. Tidigare arbetade jag som gyminstruktör och är certifierad Body Attack instruktör inom konceptet Les Mills. Vill du veta mer om det och mitt intresse för hälsa och fysisk aktivitet så fråga gärna, då det är ett ämne jag älskar att prata om. Genom åren har jag kommit i kontakt med hälso- och sjukvården på olika plan, dels som anhörig men också av egen person. Hälso- och sjukvårdsfrågor ligger mig därför varmt om hjärtat. Jag applicerade ämnet på min kandidatexamen inom beteendevetenskap, där jag studerade människors intresse för artificiell intelligens inom bland annat hälso- och sjukvårdsområdet. Mitt intresse för digitalisering kopplat till människors beteende tror jag kommer berikas genom mitt kommande arbete på HSO Skåne och dess intressepolitiska frågor. Nu senast har jag studerat ledarskap och organisation på Malmö Universitet men ser nu fram emot att lämna studietiden bakom mig och för ett nytt kapitel i livet.

Rapsfält

Samrådsträffar om hjälpmedel med intressanta diskussioner

Tommy Jansson pratar Läsplatta med skrivtolkning Prioriteringsövning vid möte

Vi har nu hållit två träffar där vi diskuterat hjälpmedel och hjälpmedelsförsörjning i Skåne. Hjälpmedel är ett ämne som engagerar många personer i funktionshinderrörelsen. Tillgången till bra hjälpmedel spelar en väldigt viktig roll för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har hållit träffarna som en del av projektet ”Framtidens hjälpmedel i Skåne”, som vi driver i samarbete med Region Skånes hjälpmedelsverksamhet och DHR Skåne och SRF Skåne.

Vi har träffats enligt metoden ”Tre kvällar om…” som innebär att deltagarna diskuterar ett ämne i tre olika steg:

 1. Probleminventering
 2. Prioritering av problemen
 3. Ta fram lösningsförslag och idéer

Det finns ganska många saker på hjälpmedelsområdet som kan förbättras. Det delade huvudmannaskapet mellan region och kommun är en utmaning, det skapar ofta otydlighet och kommunikationsproblem. Det är svårt att veta vart man ska vända sig och vilka hjälpmedel som finns var.

De här områdena har vi diskuterat under träffarna:

 • Synpunkter på produkter
 • Onödig byråkrati
 • Kommunikation och samordning mellan region och kommun samt övergången från barn till vuxen
 • Förskrivarens bemötande och kompetens
 • Vår kunskap och möjlighet till inflytande
 • Upphandlingsarbete
 • Uppföljning – hur fungerar hjälpmedlet?
 • Jour och reparationer
 • Digitala hjälpmedelstjänster och information

Nästa steg i arbetet blir att klura ut smarta idéer och förslag till förbättringar. Vi kommer också att skicka ut en enkät som handlar om Region Skånes hjälpmedelssortiment.

Rapsfält och sol

HSO Skåne håller årsmöte 24 april

 

HSO Skåne håller årsmöte onsdagen den 24 april, på Norra Station i Hässleholm.

Landgång serveras från kl. 17.15. Mötet börjar kl. 18.00 och varar till kl. 20.00.

Två ombud från varje medlemsorganisation på länsnivå får delta vid mötet.

Anmälan sker till e-post boka@hsoskane.se eller per telefon 040-23 64 40.

Se mer information i kallelsen här nedanför.

Välkomna!

Kallelse HSO Skånes årsmöte, 2019-04-24