Grusstig och äng i solnedgången.

Kansliet går på semester och är åter vecka 32

Grusstig och äng i solnedgången.

HSO Skånes kansli går på semester och därför stängs kansliet ner mellan vecka 27-32. Den 5 augusti är vi tillbaka med ny energi och redo för höstens spännande utmaningar.

 

Vi på HSO Skåne önskar er alla en trevlig sommar! 

Rapsfält.

Thilia är ny på kansliet – välkommen!

Thilia Nyberg

 

Thilia Nyberg är ny medarbetare på HSO Skånes kansli, från och med juni. Thilia kommer bland annat att arbeta med vår intressepolitik, kommande projekt och kommunikationsarbete. Thilia är i grunden beteendevetare och har stor erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor kopplat till mänskliga beteenden och relationer. Här får vi lära känna Thilia lite närmare.

 

Du har en mångfacetterad och spännande bakgrund. Vill du berätta lite om den och om dig själv?

– Men tack! Jag är ju relativt nyinflyttad till Malmö efter tio år i Göteborg. Jag har ett stort intresse för hälsa och fysisk aktivitet, vilket underlättar både för mig och min fysiska kropp i det dagliga livet. Tidigare arbetade jag som gyminstruktör och är certifierad Body Attack instruktör inom konceptet Les Mills. Vill du veta mer om det och mitt intresse för hälsa och fysisk aktivitet så fråga gärna, då det är ett ämne jag älskar att prata om. Genom åren har jag kommit i kontakt med hälso- och sjukvården på olika plan, dels som anhörig men också av egen person. Hälso- och sjukvårdsfrågor ligger mig därför varmt om hjärtat. Jag applicerade ämnet på min kandidatexamen inom beteendevetenskap, där jag studerade människors intresse för artificiell intelligens inom bland annat hälso- och sjukvårdsområdet. Mitt intresse för digitalisering kopplat till människors beteende tror jag kommer berikas genom mitt kommande arbete på HSO Skåne och dess intressepolitiska frågor. Nu senast har jag studerat ledarskap och organisation på Malmö Universitet men ser nu fram emot att lämna studietiden bakom mig och för ett nytt kapitel i livet.

Rapsfält

Samrådsträffar om hjälpmedel med intressanta diskussioner

Tommy Jansson pratar Läsplatta med skrivtolkning Prioriteringsövning vid möte

Vi har nu hållit två träffar där vi diskuterat hjälpmedel och hjälpmedelsförsörjning i Skåne. Hjälpmedel är ett ämne som engagerar många personer i funktionshinderrörelsen. Tillgången till bra hjälpmedel spelar en väldigt viktig roll för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har hållit träffarna som en del av projektet ”Framtidens hjälpmedel i Skåne”, som vi driver i samarbete med Region Skånes hjälpmedelsverksamhet och DHR Skåne och SRF Skåne.

Vi har träffats enligt metoden ”Tre kvällar om…” som innebär att deltagarna diskuterar ett ämne i tre olika steg:

 1. Probleminventering
 2. Prioritering av problemen
 3. Ta fram lösningsförslag och idéer

Det finns ganska många saker på hjälpmedelsområdet som kan förbättras. Det delade huvudmannaskapet mellan region och kommun är en utmaning, det skapar ofta otydlighet och kommunikationsproblem. Det är svårt att veta vart man ska vända sig och vilka hjälpmedel som finns var.

De här områdena har vi diskuterat under träffarna:

 • Synpunkter på produkter
 • Onödig byråkrati
 • Kommunikation och samordning mellan region och kommun samt övergången från barn till vuxen
 • Förskrivarens bemötande och kompetens
 • Vår kunskap och möjlighet till inflytande
 • Upphandlingsarbete
 • Uppföljning – hur fungerar hjälpmedlet?
 • Jour och reparationer
 • Digitala hjälpmedelstjänster och information

Nästa steg i arbetet blir att klura ut smarta idéer och förslag till förbättringar. Vi kommer också att skicka ut en enkät som handlar om Region Skånes hjälpmedelssortiment.

Rapsfält och sol

HSO Skåne håller årsmöte 24 april

 

HSO Skåne håller årsmöte onsdagen den 24 april, på Norra Station i Hässleholm.

Landgång serveras från kl. 17.15. Mötet börjar kl. 18.00 och varar till kl. 20.00.

Två ombud från varje medlemsorganisation på länsnivå får delta vid mötet.

Anmälan sker till e-post boka@hsoskane.se eller per telefon 040-23 64 40.

Se mer information i kallelsen här nedanför.

Välkomna!

Kallelse HSO Skånes årsmöte, 2019-04-24

Rapsfält.

Björn och Linda är nya styrelsemedlemmar

Linda Andersson och Björn Carlqvist

Vid HSO Skånes årsmöte den 28 april valdes Björn Carlqvist och Linda Andersson in som ersättare i HSO Skånes styrelse.

Björn är ordförande i HjärtLung Skåne och Linda är engagerad i styrelsen i Astma- och allergiföreningen Skåne.

Vi hälsar dem välkomna till HSO Skåne och ställer tre snabba frågor till Björn…

 

Hej Björn! – Vilka är dina hjärtefrågor som du tar med dig till HSO Skåne?

Rehabiliteringen av hjärt- och lungsjuka

Vårdcentralernas roll i denna rehabilitering och fortlöpande uppföljning

Personcentrerad vård.

Hälso- och sjukvårdens organisation o dess personalförsörjning

Bättre möjligheter att komma i kontakt med Region Skåne.

Kan bidra md min bakgrund fån landstingsvärlden universitetet och forskning

 

Öresundsbron

Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa – nu är undersökningen klar!

Rebecka Hansen med enkät om e-hälsa

Under hösten 2018 genomförde HSO Skåne undersökningen ”Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”. Vi gjorde undersökningen tillsammans med Begripsam, på uppdrag av Region Skåne. Syftet med undersökningen var att ta reda på inställningen till e-hälsa och digitala vårdtjänster bland personer med funktionsnedsättningar. Det blev en väldigt lyckad undersökning med fler än 900 deltagare. Rapporten som visar vad vi kom fram till är nu klar. HSO Skånes medlemsorganisationer kommer också att få ta del av rapporter som är specifika för olika funktionsnedsättningar och svårigheter. Stort tack till alla som gjorde undersökningen möjlig och deltog!

Undersökningen är avslutad, men det betyder inte att arbetet är slut. Med undersökningen och rapporten som utgångspunkt kommer vi nu att arbeta vidare med digitalisering och e-hälsa, i syfte att kunna utforma digitala tjänster som fungerar för alla. Vi kommer bland annat att hålla utbildningar med fokus på att höja den digitala kompetensen bland personer med funktionsnedsättningar i Skåne. Mer information om detta kommer under våren. Till dess, trevlig läsning! Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring rapporten.

Här hittar du rapporten som PDF-dokument:

2018 Rapport-Skåningar med funktionsnedsättning och e-halsa

Rosa blommor på träd och blå himmel.

Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa – nu startar undersökningen!

Rebecka med undersökningen

Nu startar vår undersökning om e-hälsa!

På uppdrag av Region Skåne undersöker vi vad personer med funktionsnedsättning i Skåne tycker om e-hälsa. Med e-hälsa menas att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Ett digitalt verktyg kan till exempel vara en dator, en smart telefon eller en surfplatta. Region Skåne har redan gjort en undersökning om e-hälsa bland ett urval skåningar, men där syns inte personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att du är med och gör bilden tydligare. Vi vill veta hur du ser på dagens vårdtjänster på nätet och hur du tänker kring framtida digitala vårdtjänster. Syftet är att kunna utforma digitala tjänster som fungerar för alla.

Länk till undersökningen (länk till annan webbplats, öppnas i ny flik): https://www.surveygizmo.com/s3/4581431/Sk-ningar-med-funktionsneds-ttning-och-e-h-lsa

 

Informationsblad om undersökningen: Informationsblad Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa

 

Du kan delta i den här undersökningen på flera olika sätt:

 • Du kan svara på en enkät online, direkt på nätet
 • Du kan få hem enkäten och svara på papper
 • Vi kan ringa upp och intervjua dig via telefon

Du kan också få hjälp med att:

 • Få frågor och svarsalternativ förklarade
 • Få hjälp att fylla i de svar du vill få ifyllda men kanske inte kan fylla i själv

Anmäl dig till Rebecka Hansen på rebecka.hansen@hsoskane.se om du vill ha en enkät på papper eller bli intervjuad via telefon.

Det går också bra att ringa Rebecka, på telefonnummer 072-533 20 50.

Vi räknar med att kunna redovisa resultatet under vintern 2018. Det går bra att delta i undersökningen fram till den 25 november 2018.

Undersökningen finansieras av Region Skåne. Den genomförs av HSO Skåne och Begripsam och till vår hjälp har vi forskare och experter på statistik. Har du frågor om undersökningen? Kontakta Rebecka Hansen, rebecka.hansen@hsoskane.se.  eller tel. 072-533 20 50. Du kan också kontakta oss genom att skriva i formuläret här nedanför.

Gula och gröna blommor.

Positiv stämning och intressanta dialoger under vår ordförandeträff

 

I förra veckan höll vi ordförandeträff med våra medlemsorganisationer, på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Denna gången träffades vi under två dagar. Vi pratade bland annat om hur vi ska utveckla hälso- och sjukvården och om hur vi ska arbeta smartare i funktionshinderrörelsen. Vi pratade också om digitalisering, tillgänglighet och universell utformning. Nästan 50 representanter från våra medlemsorganisationer fanns på plats och stämningen var väldigt god. Här följer en summering av de fullspäckade dagarna.

 

Fredrik Lennartsson föreläser

Fredrik Lennartsson föreläser

Den skånska hälso- och sjukvårdens utveckling och framtid

Först ut att tala på torsdagsmorgonen var Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Han talade om den skånska hälso- och sjukvårdens utveckling och framtid. Både Sveriges och Skånes befolkning växer, och vi lever allt längre. Det är positivt, men det innebär också utmaningar. Samhället förändras i snabb takt och digitaliseringen påverkar oss. Vi söker information, kommunicerar och söker hjälp på nya sätt. Patienterna i hälso- och sjukvården är också kunnigare, mer pålästa och ställer högre krav. Detta behöver beslutsfattarna inom hälso- och sjukvården förhålla sig till, och fördela resurserna klokt. Det kommer också bli ännu viktigare att satsa på förebyggande och främjande arbete, så att färre personer behöver uppsöka hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens verksamheter behöver också utveckla sina arbetssätt för att jobba så effektivt och bra som möjligt.

 

David Sparv föreläser

David Sparv föreläser

Patienten som partner – ett viktigt fokusområde

David Sparv från SUS ledningsgrupp, Skånes Universitetssjukvård, berättade om deras arbete ”Patienten som partner”. I takt med att dagens patienter blir kunnigare och mer självständiga är det viktigt att jobba med patientdelaktighet. Patienten är expert på sin egen kropp och det är viktigt att lyssna på patientens berättelse. Målet är att patienten ska bli en del av teamet i sin egen vårdprocess och att delaktigheten ska öka. David berättade att läkare under 1700-talet var duktigare på att lyssna på patientens berättelse än vad dagens läkare är, generellt. På 1700-talet fanns inte lika mycket fakta och forskning att använda, då var patientens berättelse avgörande för att kunna sätta diagnos. HSO Skåne för en dialog om samarbete med SUS på det här området, det ska bli spännande att se vad vi kan göra tillsammans.

På temat “möten i vården, kommunikation och bemötande” lyssnade vi också på Marcelo Rivano Fischer, psykolog och chef vid Smärtrehabiliteringen i Region Skåne. Han talade om hur viktigt det är med god kommunikation, för att skapa delaktighet och förståelse i vårdmötena. Ibland kan det vara svårt att kommunicera och nå fram med sitt budskap – alla är olika bra på det.             – Men jag är helt övertygad om att man kan träna upp sin förmåga att kommunicera och sätta sig in i andras situationer, förklarade Marcelo.

 

Deltagare under mötet

Deltagare under mötet

Härlig energi och goda idéer bland deltagarna

Vi hann också med ett par workshops, där vi diskuterade olika områden. Ett av områdena var ”Organisationsutveckling – hur kan vi arbeta smartare i funktionshinderrörelsen?”. Rapporten ”Sjukt engagerad” (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015) var en utgångspunkt i arbetet. Den beskriver funktionshinderrörelsens möjligheter och utmaningar på ett bra sätt. Vi diskuterade idéer och tankar som handlade om sociala medier, hemsidor och medlemsundersökningar. Där kan vi bli bättre. Vi kan också bli bättre på att värva nya medlemmar och nå ut till nya målgrupper.

Tillgänglighet och universell utformning går hand i hand

På fredagen fick vi besök av Kristofer Hansson, forskare vid Lunds universitet, som berättade om projektet ”Tillgänglighetens motstånd”. Det driver han tillsammans med Hanna Egard, forskare vid Malmö universitet. Projektet ska undersöka tillgänglighet i olika miljöer genom att följa personer med funktionsnedsättning i deras vardag.

Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare vid Certec, LTH, kom också för att berätta om resultaten i projektet ”Universell utformning på skånska museer”. Det är ett projekt som HSO Skåne och Certec driver tillsammans. Universell utformning är ett område som kommer bli allt viktigare att jobba med framöver. Det är nämligen en prioriterad strategi i den nationella funktionshinderpolitiken. Därför är det viktigt att vi börjar lägga grunden för det arbetet redan nu, genom att lära oss mer om universell utformning. Funktionshinderrörelsen behöver vara med i arbetet och peka på goda exempel och hitta rimliga kompromisser i utformnings- och designprocesser.

 

Thomas, Dolores och Stefan

Thomas, Dolores och Stefan

Undersökning om personer med funktionsnedsättning och internet i Skåne

Stefan Johansson, forskare vid KTH och verksamhetsledare vid Begripsam, pratade om digitaliseringens utmaningar tillsammans med Dolores Öhman, (MP), regionråd och ordförande i Region Skånes e-hälsoberedning. Fler och fler tjänster blir digitala och det är viktigt att se till att de blir tillgängliga och användarvänliga. I våras presenterade Begripsam sin undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”, som är en skuggundersökning av Statistiska Centralbyråns undersökning ”Svenskarna och internet”. Begripsams undersökning visar att nästan hälften av deltagarna tycker att internet är svårt. Det resultatet fångade Dolores Öhman upp, och bestämde att Region Skåne ska göra en fördjupad undersökning om personer med funktionsnedsättning och e-hälsa i Skåne. HSO Skåne ska genomföra undersökningen tillsammans med Begripsam, på uppdrag av Region Skåne. Det kommer mer information om undersökningen snart.

Stora blommor med berg och solnedgång i bakgrunden.

Information om vår hantering av personuppgifter

 

Integritet och trygghet är viktigt för oss. Därför är HSO Skåne noga med att följa gällande dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Lagring av dina personuppgifter

HSO Skåne har en databas med kontaktuppgifter till förtroendevalda och medlemmar i HSO Skånes medlemsorganisationer. Kontaktuppgifterna samlar vi in för att kunna skicka ut information om vår verksamhet, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev. Uppgifterna lagras tryggt i en lösenordsskyddad databas som endast HSO Skånes kansli har åtkomst till. Innehållet i databasen uppdateras och rensas regelbundet.

Följande uppgifter lagras i databasen:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisation
 • Roll/funktion i organisationen
 • Behov av anpassning (vid evenemang)
 • Hemsida

Vi använder oss av dina personuppgifter vid:

 • Utskick med information om HSO Skåne verksamhet
 • Utskick av inbjudningar till HSO Skånes evenemang
 • Utskick av nyhetsbrev

Tredje part

I samband med evenemang samlar vi in uppgifter om kostpreferenser, allergier och behov av anpassning. Dessa uppgifter förmedlar vi till de hotell och konferensanläggningar vi förlägger våra evenemang på. Detta för att göra det så bra som möjligt för deltagarna.

Nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev till medlemmar i HSO Skånes medlemsorganisationer och andra intressenter. Personer som finns med på sändlistan kan när som helst avanmäla sig genom att kontakta HSO Skåne eller klicka på den länk som finns längst ner i nyhetsbrevet.

Dina rättigheter

Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till oss.

Om du har frågor

Vid frågor om vår personuppgiftshantering, kontakta HSO Skånes kansli.

Kontaktuppgifter:

HSO Skåne

Östra Varvsgatan 23, 211 73 Malmö

E-post: info@hsoskane.se

Telefon: 040 – 23 64 40

Om policyn

HSO Skåne kan komma att göra tillägg och ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade versionen publiceras här.