Rapsfält och sol

HSO Skåne håller årsmöte 24 april

 

HSO Skåne håller årsmöte onsdagen den 24 april, på Norra Station i Hässleholm.

Landgång serveras från kl. 17.15. Mötet börjar kl. 18.00 och varar till kl. 20.00.

Två ombud från varje medlemsorganisation på länsnivå får delta vid mötet.

Anmälan sker till e-post boka@hsoskane.se eller per telefon 040-23 64 40.

Se mer information i kallelsen här nedanför.

Välkomna!

Kallelse HSO Skånes årsmöte, 2019-04-24

Rapsfält.

Björn och Linda är nya styrelsemedlemmar

Linda Andersson och Björn Carlqvist

Vid HSO Skånes årsmöte den 28 april valdes Björn Carlqvist och Linda Andersson in som ersättare i HSO Skånes styrelse.

Björn är ordförande i HjärtLung Skåne och Linda är engagerad i styrelsen i Astma- och allergiföreningen Skåne.

Vi hälsar dem välkomna till HSO Skåne och ställer tre snabba frågor till Björn…

 

Hej Björn! – Vilka är dina hjärtefrågor som du tar med dig till HSO Skåne?

Rehabiliteringen av hjärt- och lungsjuka

Vårdcentralernas roll i denna rehabilitering och fortlöpande uppföljning

Personcentrerad vård.

Hälso- och sjukvårdens organisation o dess personalförsörjning

Bättre möjligheter att komma i kontakt med Region Skåne.

Kan bidra md min bakgrund fån landstingsvärlden universitetet och forskning

 

Öresundsbron

Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa – nu är undersökningen klar!

Rebecka Hansen med enkät om e-hälsa

Under hösten 2018 genomförde HSO Skåne undersökningen ”Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”. Vi gjorde undersökningen tillsammans med Begripsam, på uppdrag av Region Skåne. Syftet med undersökningen var att ta reda på inställningen till e-hälsa och digitala vårdtjänster bland personer med funktionsnedsättningar. Det blev en väldigt lyckad undersökning med fler än 900 deltagare. Rapporten som visar vad vi kom fram till är nu klar. HSO Skånes medlemsorganisationer kommer också att få ta del av rapporter som är specifika för olika funktionsnedsättningar och svårigheter. Stort tack till alla som gjorde undersökningen möjlig och deltog!

Undersökningen är avslutad, men det betyder inte att arbetet är slut. Med undersökningen och rapporten som utgångspunkt kommer vi nu att arbeta vidare med digitalisering och e-hälsa, i syfte att kunna utforma digitala tjänster som fungerar för alla. Vi kommer bland annat att hålla utbildningar med fokus på att höja den digitala kompetensen bland personer med funktionsnedsättningar i Skåne. Mer information om detta kommer under våren. Till dess, trevlig läsning! Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring rapporten.

Här hittar du rapporten som PDF-dokument:

2018 Rapport-Skåningar med funktionsnedsättning och e-halsa

Rosa blommor på träd och blå himmel.

Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa – nu startar undersökningen!

Rebecka med undersökningen

Nu startar vår undersökning om e-hälsa!

På uppdrag av Region Skåne undersöker vi vad personer med funktionsnedsättning i Skåne tycker om e-hälsa. Med e-hälsa menas att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Ett digitalt verktyg kan till exempel vara en dator, en smart telefon eller en surfplatta. Region Skåne har redan gjort en undersökning om e-hälsa bland ett urval skåningar, men där syns inte personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att du är med och gör bilden tydligare. Vi vill veta hur du ser på dagens vårdtjänster på nätet och hur du tänker kring framtida digitala vårdtjänster. Syftet är att kunna utforma digitala tjänster som fungerar för alla.

Länk till undersökningen (länk till annan webbplats, öppnas i ny flik): https://www.surveygizmo.com/s3/4581431/Sk-ningar-med-funktionsneds-ttning-och-e-h-lsa

 

Informationsblad om undersökningen: Informationsblad Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa

 

Du kan delta i den här undersökningen på flera olika sätt:

 • Du kan svara på en enkät online, direkt på nätet
 • Du kan få hem enkäten och svara på papper
 • Vi kan ringa upp och intervjua dig via telefon

Du kan också få hjälp med att:

 • Få frågor och svarsalternativ förklarade
 • Få hjälp att fylla i de svar du vill få ifyllda men kanske inte kan fylla i själv

Anmäl dig till Rebecka Hansen på rebecka.hansen@hsoskane.se om du vill ha en enkät på papper eller bli intervjuad via telefon.

Det går också bra att ringa Rebecka, på telefonnummer 072-533 20 50.

Vi räknar med att kunna redovisa resultatet under vintern 2018. Det går bra att delta i undersökningen fram till den 25 november 2018.

Undersökningen finansieras av Region Skåne. Den genomförs av HSO Skåne och Begripsam och till vår hjälp har vi forskare och experter på statistik. Har du frågor om undersökningen? Kontakta Rebecka Hansen, rebecka.hansen@hsoskane.se.  eller tel. 072-533 20 50. Du kan också kontakta oss genom att skriva i formuläret här nedanför.

Gula och gröna blommor.

Positiv stämning och intressanta dialoger under vår ordförandeträff

 

I förra veckan höll vi ordförandeträff med våra medlemsorganisationer, på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Denna gången träffades vi under två dagar. Vi pratade bland annat om hur vi ska utveckla hälso- och sjukvården och om hur vi ska arbeta smartare i funktionshinderrörelsen. Vi pratade också om digitalisering, tillgänglighet och universell utformning. Nästan 50 representanter från våra medlemsorganisationer fanns på plats och stämningen var väldigt god. Här följer en summering av de fullspäckade dagarna.

 

Fredrik Lennartsson föreläser

Fredrik Lennartsson föreläser

Den skånska hälso- och sjukvårdens utveckling och framtid

Först ut att tala på torsdagsmorgonen var Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Han talade om den skånska hälso- och sjukvårdens utveckling och framtid. Både Sveriges och Skånes befolkning växer, och vi lever allt längre. Det är positivt, men det innebär också utmaningar. Samhället förändras i snabb takt och digitaliseringen påverkar oss. Vi söker information, kommunicerar och söker hjälp på nya sätt. Patienterna i hälso- och sjukvården är också kunnigare, mer pålästa och ställer högre krav. Detta behöver beslutsfattarna inom hälso- och sjukvården förhålla sig till, och fördela resurserna klokt. Det kommer också bli ännu viktigare att satsa på förebyggande och främjande arbete, så att färre personer behöver uppsöka hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens verksamheter behöver också utveckla sina arbetssätt för att jobba så effektivt och bra som möjligt.

 

David Sparv föreläser

David Sparv föreläser

Patienten som partner – ett viktigt fokusområde

David Sparv från SUS ledningsgrupp, Skånes Universitetssjukvård, berättade om deras arbete ”Patienten som partner”. I takt med att dagens patienter blir kunnigare och mer självständiga är det viktigt att jobba med patientdelaktighet. Patienten är expert på sin egen kropp och det är viktigt att lyssna på patientens berättelse. Målet är att patienten ska bli en del av teamet i sin egen vårdprocess och att delaktigheten ska öka. David berättade att läkare under 1700-talet var duktigare på att lyssna på patientens berättelse än vad dagens läkare är, generellt. På 1700-talet fanns inte lika mycket fakta och forskning att använda, då var patientens berättelse avgörande för att kunna sätta diagnos. HSO Skåne för en dialog om samarbete med SUS på det här området, det ska bli spännande att se vad vi kan göra tillsammans.

På temat “möten i vården, kommunikation och bemötande” lyssnade vi också på Marcelo Rivano Fischer, psykolog och chef vid Smärtrehabiliteringen i Region Skåne. Han talade om hur viktigt det är med god kommunikation, för att skapa delaktighet och förståelse i vårdmötena. Ibland kan det vara svårt att kommunicera och nå fram med sitt budskap – alla är olika bra på det.             – Men jag är helt övertygad om att man kan träna upp sin förmåga att kommunicera och sätta sig in i andras situationer, förklarade Marcelo.

 

Deltagare under mötet

Deltagare under mötet

Härlig energi och goda idéer bland deltagarna

Vi hann också med ett par workshops, där vi diskuterade olika områden. Ett av områdena var ”Organisationsutveckling – hur kan vi arbeta smartare i funktionshinderrörelsen?”. Rapporten ”Sjukt engagerad” (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015) var en utgångspunkt i arbetet. Den beskriver funktionshinderrörelsens möjligheter och utmaningar på ett bra sätt. Vi diskuterade idéer och tankar som handlade om sociala medier, hemsidor och medlemsundersökningar. Där kan vi bli bättre. Vi kan också bli bättre på att värva nya medlemmar och nå ut till nya målgrupper.

Tillgänglighet och universell utformning går hand i hand

På fredagen fick vi besök av Kristofer Hansson, forskare vid Lunds universitet, som berättade om projektet ”Tillgänglighetens motstånd”. Det driver han tillsammans med Hanna Egard, forskare vid Malmö universitet. Projektet ska undersöka tillgänglighet i olika miljöer genom att följa personer med funktionsnedsättning i deras vardag.

Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare vid Certec, LTH, kom också för att berätta om resultaten i projektet ”Universell utformning på skånska museer”. Det är ett projekt som HSO Skåne och Certec driver tillsammans. Universell utformning är ett område som kommer bli allt viktigare att jobba med framöver. Det är nämligen en prioriterad strategi i den nationella funktionshinderpolitiken. Därför är det viktigt att vi börjar lägga grunden för det arbetet redan nu, genom att lära oss mer om universell utformning. Funktionshinderrörelsen behöver vara med i arbetet och peka på goda exempel och hitta rimliga kompromisser i utformnings- och designprocesser.

 

Thomas, Dolores och Stefan

Thomas, Dolores och Stefan

Undersökning om personer med funktionsnedsättning och internet i Skåne

Stefan Johansson, forskare vid KTH och verksamhetsledare vid Begripsam, pratade om digitaliseringens utmaningar tillsammans med Dolores Öhman, (MP), regionråd och ordförande i Region Skånes e-hälsoberedning. Fler och fler tjänster blir digitala och det är viktigt att se till att de blir tillgängliga och användarvänliga. I våras presenterade Begripsam sin undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”, som är en skuggundersökning av Statistiska Centralbyråns undersökning ”Svenskarna och internet”. Begripsams undersökning visar att nästan hälften av deltagarna tycker att internet är svårt. Det resultatet fångade Dolores Öhman upp, och bestämde att Region Skåne ska göra en fördjupad undersökning om personer med funktionsnedsättning och e-hälsa i Skåne. HSO Skåne ska genomföra undersökningen tillsammans med Begripsam, på uppdrag av Region Skåne. Det kommer mer information om undersökningen snart.

Stora blommor med berg och solnedgång i bakgrunden.

Information om vår hantering av personuppgifter

 

Integritet och trygghet är viktigt för oss. Därför är HSO Skåne noga med att följa gällande dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Lagring av dina personuppgifter

HSO Skåne har en databas med kontaktuppgifter till förtroendevalda och medlemmar i HSO Skånes medlemsorganisationer. Kontaktuppgifterna samlar vi in för att kunna skicka ut information om vår verksamhet, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev. Uppgifterna lagras tryggt i en lösenordsskyddad databas som endast HSO Skånes kansli har åtkomst till. Innehållet i databasen uppdateras och rensas regelbundet.

Följande uppgifter lagras i databasen:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisation
 • Roll/funktion i organisationen
 • Behov av anpassning (vid evenemang)
 • Hemsida

Vi använder oss av dina personuppgifter vid:

 • Utskick med information om HSO Skåne verksamhet
 • Utskick av inbjudningar till HSO Skånes evenemang
 • Utskick av nyhetsbrev

Tredje part

I samband med evenemang samlar vi in uppgifter om kostpreferenser, allergier och behov av anpassning. Dessa uppgifter förmedlar vi till de hotell och konferensanläggningar vi förlägger våra evenemang på. Detta för att göra det så bra som möjligt för deltagarna.

Nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev till medlemmar i HSO Skånes medlemsorganisationer och andra intressenter. Personer som finns med på sändlistan kan när som helst avanmäla sig genom att kontakta HSO Skåne eller klicka på den länk som finns längst ner i nyhetsbrevet.

Dina rättigheter

Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till oss.

Om du har frågor

Vid frågor om vår personuppgiftshantering, kontakta HSO Skånes kansli.

Kontaktuppgifter:

HSO Skåne

Östra Varvsgatan 23, 211 73 Malmö

E-post: info@hsoskane.se

Telefon: 040 – 23 64 40

Om policyn

HSO Skåne kan komma att göra tillägg och ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade versionen publiceras här.

Solrosor på ett fält.

HSO Skåne har hållit valdebatt – vad vill Region Skånes politiker satsa på kommande fyra år?

Teddy Landén och politikerpanelen

Moderator Teddy Landén tillsammans med politikerpanelen

För ett par veckor sedan arrangerade HSO Skåne valdebatt och årsmöte. Vi brukar hålla en valdebatt med politiker från Region Skåne när det är valår. Då får vi chans att fråga dem vad de tänker satsa på de kommande fyra åren, som gynnar personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Denna gången fanns politiker från samtliga partier i Region Skåne på plats under debatten. Moderator var Teddy Landén, journalist och tidigare programledare för SVT och TV4. Det blev en bra debatt med intressanta diskussioner och förslag från politikerna.

Här har vi sammanställt de viktigaste funktionshinderpolitiska frågorna för varje parti, frågor som de vill driva under kommande mandatperiod. Vi frågade också de åtta politiker som deltog vad de lärde sig i samband med debatten – vilka lärdomar och reflektioner tar de med sig?

Frågorna vi ställde var formulerade såhär: 

 1. Vilken är den enskilt viktigaste frågan ditt parti vill driva nästkommande mandatperiod för att öka delaktigheten för Skånes väljare med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom?
 2. Politik handlar ju lika mycket om att lyssna på andra som att själv tala, så vad tar du själv med dig för insikt eller lärdom från HSO Skånes debatt?

 

Sara Svensson, Vänsterpartiet

 1. Den viktigaste frågan som Vänsterpartiet driver handlar om att öppna fler vårdplatser och se till att regionen blir en attraktiv arbetsgivare.  Vi menar att det är en nyckelfråga för att se till att alla patientgrupper får tillgång till den vård som man har rätt till. I detta ingår också en stor satsning på primärvården. Resursfrågan är avgörande för alla – det är nyckeln till att ge personalen arbetsro så att utveckling, ökad kvalitet och jämlik vård kan hamna i fokus. Att öka delaktigheten för alla patientgrupper menar vi kräver en arbetsmiljö där personalen har tid och möjlighet att verkligen se varje enskild patient.
 2. Jag är ofta ute och träffar patientorganisationer, anhöriga och personal. Det jag tar med mig från denna debatt är den enorma mångfald av perspektiv som behöver höras och synas för att sjukvården och kollektivtrafiken ska fungera bra för alla, oavsett vilka behov man har.

 

Yvonne Augustin, Socialdemokraterna

 1. En viktig politisk fråga för mig är att medborgare och patienter ska ha möjlighet att påverka vården.  Vården ska vara patientcentrerad. Vården utvecklas genom att brukare och patienters kunskaper tas till vara. Vården ska vara jämlik, tillgänglig och ha hög kvalitet. Det vill jag fortsätta arbeta med under nästkommande mandatperiod.
 2. För mig är det viktigt att få olika kunskaper och idéer från brukarföreningar. Jag tycker därför att det är väldigt roligt och givande att delta i debatter som denna, där olika ämnen diskuteras och där olika frågor lyfts i debatten och från publiken.

 

Kjell Stjernholm, Miljöpartiet

 1. Fortsatt utveckling av jämlik vård. Det sker genom vårdcentraler med särskild kompetens på grava funktionsnedsättningar, fler specialister i primärvården och fortsatt fokus på den psykiska ohälsa som så ofta drabbar dem inom funktionsrättsrörelsen dubbelt.
 2. Att om det inte finns politiker med ingående intresse för funktionsrättsfrågor inom ett parti, så finns inte heller kompetensen att flytta fram ställningen för frågorna i dennas parti. Utan framflyttade positioner inom partiet hen företräder, så kommer snacket aldrig bli verkstad. Av det kan en dra två slutsatser. A. Lyssna efter personlig kompetens hos de partier du väljer mellan. B. Bemanna partierna. Ni kan öka både kompetens och tryck inuti partierna, oavsett var ni står ideologiskt.

 

Annette Linander, Centerpartiet

 1. De förändringar vi föreslår på arbetsmarknadsområdet med till exempel sänkta arbetsgivaravgifter för personer som står längre från arbetsmarknaden skulle även gynna personer med funktionsvariationer och/eller kronisk sjukdom men i grunden handlar mycket om attityder – alla människor behövs och ska ha en chans att bestämma över sin vardag och i fallet med personer med sådana behov även valfrihet att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin service.
 2. Jag tar med mig att det finns en frustration över vårdens bemötande, färdtjänsten och personlig assistans – att trots att politiken fattat beslut så syns det inte alltid ut till de som berörs. Jag tar också med mig kraften hos organisationerna som jag tror vi skulle kunna samarbeta mycket mer med från Region Skånes och Skånes kommuners sida.

 

 Christer Sörliden, Liberalerna

 1. Frågorna som diskuterades vid HSO Skånes kongress handlade om det regionala perspektivet och är i sig viktiga med den enskilt viktigaste frågan handlar om LSS. LSS-reformen drevs igenom av dåvarande Folkpartiet och Bengt Westerberg 1994 och är en av vår tids viktigaste frihetsreformer. Syftet med personlig assistans är att ge frihet, inte omvårdnad eller vård, något som klingar väl med den liberala ideologin. Eftersom vi ser en negativ utveckling på området som i alla högsta grad drabbar individer och familjer i Skåne kommer LSS vara en regionalt prioriterad fråga i valrörelsen. När människors frihet begränsas eller hotas måste vi som liberaler försvara denna rättighet. Inskärningarna i LSS har avsevärt försämrat funktionsnedsattas möjlighet till självständiga liv och familjers hjälp med avlastning.
 2. Vid varje tillfälle jag träffar representanter från HSO eller andra brukarorganisationer får jag en större kunskap och inblick kring vilket vardagspussel som personer med funktionsnedsättning och också deras anhöriga måste lägga varje dag. Även de frågor som ställdes via HSO eller som ställdes av de som lyssnade bekräftar utmaningen men också möjligheten i att lägga rätt pusselbitar på rätt plats. Jag som förtroendevald kan bidra till att göra det enklare eller svårare att lägga pusslet ”rätt”. Min ambition är att göra det enklare.

 

Caroline Hedenström, Moderaterna

 1. Moderaterna vill att alla ska få vara så friska, rörliga och självständiga som möjligt så länge som möjligt. Därför vill vi särskilt öka kvalitet, kontinuitet och kunskap på våra vårdcentraler även för vuxna med varaktigt funktionshinder. Genom tidiga insatser och tidig diagnos utan varken väntetider eller fördröjning på grund av okunskap vet vi att möjligheten att vara delaktig rörlig i samhället längre ökar. Vårdcentralerna ska kunna öppna särskilda mottagningar och kompetenscentra för detta.
 2. För oss Moderater är det viktigt att lyssna in de olika brukarorganisationerna innan beslut tas i olika frågor. Vi värdesätter dialogen vi har med de olika organisationerna, men självklart kan det förbättras ytterligare.

 

 Per Einarsson, Kristdemokraterna

 1. Vi kommer att kämpa för en fast läkarkontakt! Att tvingas träffa alltför många olika personer för att få rätt vård är förödande. Det ska inte vara så att de som är sjukast och inte har kraft att kräva en fast läkarkontakt får sämre vård. För de kroniskt sjuka och de multisjuka ska det vara den läkare de “behöver mest”. Fast läkarkontakt ger trygghet både för personer med funktionsvariationer, anhöriga och personal.
 2. Tacksam att få vara med och lyssna och jag är glad för den bredd och det arbete som HSO samlar och står för! Det är viktigt att alla med funktionsvariationer får sin röst hörd, oavsett hur få de är. Det blev väldigt tydligt för mig även vid mingel och lunchsamtal. Hela kedjan av människor i vårt samhälle måste bli bättre på bemötandet! Vi måste motverka utanförskap på många nivåer och tillsammans kämpa för mer empati och gemenskap, som motpol till övergivenhet och ensamhet.

 

Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna

 1. Att få en mer jämlik vård och arbetsmarknad genom aktiva satsningar av Region Skåne.
 2. Vikten av att se de svårigheter som finns i samhället för personer med funktionshinder, och att dessa följs upp och rättas till, som t ex problemen inom färdtjänsten, biljettautomater, fysisk tillgänglighet etc.

 

Stort tack till er som deltog under dagen, både åhörare och politiker!

 

Nu hoppas vi på en bra valrörelse där funktionshinderfrågorna får hög prioritet!

 

Gruppbild valdebatt

Politikerpanelen tillsammans med Teddy Landén efter debatten. Christer Sörliden, (L), saknas på bilden.

 

Träd som reser sig mot skyn.

Björn och Linda är nya styrelsemedlemmar

Vid HSO Skånes årsmöte den 28 april valdes Björn Carlqvist och Linda Andersson in som ersättare i HSO Skånes styrelse.

Kvinna som går i rapsfält.

Kongresskonferensen den 27 april flyttas fram

HSO Skånes kongresskonferens den 27 april flyttas fram. Vi kommer i stället hålla en utökad ordförandedialog med övernattning den 23 – 24 augusti, på Falsterbo Kursgård i Höllviken.

Inbjudan till dessa dagar kommer gå ut till medlemsorganisationerna innan sommaren.