Björn och Linda är nya styrelsemedlemmar

Vid HSO Skånes årsmöte den 28 april valdes Björn Carlqvist och Linda Andersson in som ersättare i HSO Skånes styrelse.

Björn är ordförande i HjärtLung Skåne och Linda är engagerad i styrelsen i Astma- och allergiföreningen Skåne.

Vi hälsar dem välkomna till HSO Skåne och ställer tre snabba frågor till Björn…

Hej Björn! – Vilka är dina hjärtefrågor som du tar med dig till HSO Skåne?

  • Rehabiliteringen av hjärt- och lungsjuka
  • Vårdcentralernas roll i denna rehabilitering och fortlöpande uppföljning
  • Personcentrerad vård.
  • Hälso- och sjukvårdens organisation o dess personalförsörjning
  • Bättre möjligheter att komma i kontakt med Region Skåne.
  • Kan bidra md min bakgrund fån landstingsvärlden universitetet och forsknin

Nyhetsbrev

Aktuella projekt

Projektverksamheten är viktig för oss. Det är genom den vi provar nya idéer. De kan handla om allt från bemötande i vården till hur delaktigheten kan öka i Skånes kulturliv.

Läs mer

Avslutade projekt

Projekt har alltid varit en viktig del av HSO Skånes verksamhet. Alla har syftat till att förändra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Dela detta inlägg på: