Inlägg av Thilia Nyberg

Kansliet är tillbaka

Vi på HSO Skånes är åter på kansliet efter en solig och härlig semester! Med ny energi ser vi nu fram emot en höst med spännande utmaningar tillsammans med våra intresseorganisationer.

Thilia är ny på kansliet – välkommen!

  Thilia Nyberg är ny medarbetare på HSO Skånes kansli, från och med juni. Thilia kommer bland annat att arbeta med vår intressepolitik, kommande projekt och kommunikationsarbete. Thilia är i grunden beteendevetare och har stor erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor kopplat till mänskliga beteenden och relationer. Här får vi lära känna Thilia lite närmare.   Du […]

Samrådsträffar om hjälpmedel med intressanta diskussioner

Vi har nu hållit två träffar där vi diskuterat hjälpmedel och hjälpmedelsförsörjning i Skåne. Hjälpmedel är ett ämne som engagerar många personer i funktionshinderrörelsen. Tillgången till bra hjälpmedel spelar en väldigt viktig roll för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har hållit träffarna som en del av projektet ”Framtidens hjälpmedel […]

HSO Skåne håller årsmöte 24 april

  HSO Skåne håller årsmöte onsdagen den 24 april, på Norra Station i Hässleholm. Landgång serveras från kl. 17.15. Mötet börjar kl. 18.00 och varar till kl. 20.00. Två ombud från varje medlemsorganisation på länsnivå får delta vid mötet. Anmälan sker till e-post boka@hsoskane.se eller per telefon 040-23 64 40. Se mer information i kallelsen […]