Inlägg av Thilia Nyberg

Samrådsträffar om hjälpmedel med intressanta diskussioner

Vi har nu hållit två träffar där vi diskuterat hjälpmedel och hjälpmedelsförsörjning i Skåne. Hjälpmedel är ett ämne som engagerar många personer i funktionshinderrörelsen. Tillgången till bra hjälpmedel spelar en väldigt viktig roll för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har hållit träffarna som en del av projektet ”Framtidens hjälpmedel […]

HSO Skåne håller årsmöte 24 april

  HSO Skåne håller årsmöte onsdagen den 24 april, på Norra Station i Hässleholm. Landgång serveras från kl. 17.15. Mötet börjar kl. 18.00 och varar till kl. 20.00. Två ombud från varje medlemsorganisation på länsnivå får delta vid mötet. Anmälan sker till e-post boka@hsoskane.se eller per telefon 040-23 64 40. Se mer information i kallelsen […]