Inlägg av Thilia Nyberg

Enkäten Framtidens hjälpmedel i Skåne

  Vi behöver dina synpunkter på hjälpmedel och sortiment   Den här enkäten vänder sig till dig som har synpunkter på: Hjälpmedel Sortiment Förskrivning Det kan vara så att du svarar för egen del eller för att du är anhörig till någon som använder hjälpmedel. HSO Skåne samarbetar med Region Skåne för att ta fram […]

Vi behöver dina synpunkter på Region Skånes hjälpmedel och sortiment

HSO Skåne samarbetar med Region Skåne för att ta fram synpunkter på hjälpmedelsverksamheten som en del i projekt Framtidens hjälpmedel i Skåne. Syftet är att beskriva hur verksamheten kan förbättras. Den här enkäten vänder sig till dig som har synpunkter på: Hjälpmedel Sortiment Förskrivning Enkäten kommer snart publiceras digitalt på HSO Skånes hemsida och digitala […]

Årsmöte den 23 april

Datumet för vårens årsmöte med HSO Skåne är reserverat till den 23 april. En inbjudan med information om plats och tidpunkt kommer senare att skickas ut till medlemsorganisationernas postmottagare. Varje medlemsorganisation är välkomna att skicka två ombud till årsmötet med HSO Skåne.   Vänligen, HSO Skåne

God jul och gott nytt år

Under jul och nyår håller vi stängt på HSO Skånes kansli. Den 7 januari är vi tillbaka igen med ny energi inför 2020. Under tiden går det bra att maila oss så svarar vi så snart vi kan efter ledigheten.  Vill vi på kansliet vill passa på att tacka för ett bra och händelserikt 2019 […]

Höstens Dialogmöte med HSO Skåne 2019

Dagen teman var förutsättningar för deltagande i det digitala samhället och ombyggnationerna av Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. Ämnena är viktiga för HSO Skåne och våra medlemsorganisationer och präglade decembers dialogmöte som ägde rum på Börshuset i Malmö. Stefan Johansson, Begripsam inledde HSO Skånes dialogmöte den 3 december med att prata om förutsättningar för […]

Givande dagar i Stockholm med HSO Skånes kansli och styrelse

Funktionsrätt – nationellt och regionalt Tillsammans med Funktionsrätt Sverige och Funktionsrätt Stockholms län diskuterades demokratisk samverkan. Funktionsrätt Stockholms län som är HSO Skånes motsvarighet i Stockholmsregionen lyfte frågan hur vi kan utveckla samverkan med respektive region. Ordförande Annika Hassler menar att alla medlemsorganisationer ska känna sig delaktiga i verksamheten; en delaktighet och samhörighet som vi […]

Pilotgrupp – Bossfight

I måndags den 28 oktober träffades deltagare i HSO Skånes medlemsorganisationer för att få information om den kommande pilotgruppen i projektet Bossfight. Under kvällen presenterade Thomas, HSO Skåne bakgrunden till projektets uppkomst, Stefan, Begripsam förklarade hur Bossfight som metod används och Thilia, HSO Skåne presenterade samarbetet med Skånes Universitetssjukhus, SUS och det parallella projektet som […]

Innovation Skåne

Den 18 september träffade Thilia och Thomas från HSO Skåne Anders Östergren och Fred Kjellsson på Innovation Skåne. Under mötet diskuterades  gemensamma projekt som avslutats samt framtida samarbete. Ett av de tidigare projekten är “Patient Innovationssluss” som utfördes under 2017 i samarbete med HSO Skåne, Innovation Skåne och Funka. Mer om det projektet kan du […]

2019 års Dialogmöte

I veckan gick HSO Skånes årliga Dialogmöte av stapeln. Tillsammans med många deltagare från HSO Skånes medlemsorganisationer diskuterade vi såväl framtida projekt och utmaningar, som pågående och avslutade projekt. Teman som Projekt Bossfight och SDV, Skånes Digitala Vårdsystem stod i fokus under dagen. Deltagarna arbetade flitigt i olika workshops som resulterade i betydelsefullt material för […]

Vikten av delaktighet i sjukskrivningsprocesser

För Region Skåne är sjukskrivning en viktig del av patientens behandling. Om patienten behöver sjukskrivning så ska den vara rätt, lagom, säker och jämställd. Anja Nyberg, strateg och projektledare på avdelningen för hälso-och sjukvårdstyrning på Region Skåne, delger i en intervju om den personliga kontakt med HSO och hennes uppdrag. Patientsäkerhet lyfter Anja Nyberg genom […]