Inlägg av Thilia Nyberg

Pilotgrupp – Bossfight

I måndags den 28 oktober träffades deltagare i HSO Skånes medlemsorganisationer för att få information om den kommande pilotgruppen i projektet Bossfight. Under kvällen presenterade Thomas, HSO Skåne bakgrunden till projektets uppkomst, Stefan, Begripsam förklarade hur Bossfight som metod används och Thilia, HSO Skåne presenterade samarbetet med Skånes Universitetssjukhus, SUS och det parallella projektet som […]

Innovation Skåne

Den 18 september träffade Thilia och Thomas från HSO Skåne Anders Östergren och Fred Kjellsson på Innovation Skåne. Under mötet diskuterades  gemensamma projekt som avslutats samt framtida samarbete. Ett av de tidigare projekten är “Patient Innovationssluss” som utfördes under 2017 i samarbete med HSO Skåne, Innovation Skåne och Funka. Mer om det projektet kan du […]

2019 års Dialogmöte

I veckan gick HSO Skånes årliga Dialogmöte av stapeln. Tillsammans med många deltagare från HSO Skånes medlemsorganisationer diskuterade vi såväl framtida projekt och utmaningar, som pågående och avslutade projekt. Teman som Projekt Bossfight och SDV, Skånes Digitala Vårdsystem stod i fokus under dagen. Deltagarna arbetade flitigt i olika workshops som resulterade i betydelsefullt material för […]

Vikten av delaktighet i sjukskrivningsprocesser

För Region Skåne är sjukskrivning en viktig del av patientens behandling. Om patienten behöver sjukskrivning så ska den vara rätt, lagom, säker och jämställd. Anja Nyberg, strateg och projektledare på avdelningen för hälso-och sjukvårdstyrning på Region Skåne, delger i en intervju om den personliga kontakt med HSO och hennes uppdrag. Patientsäkerhet lyfter Anja Nyberg genom […]

Kansliet är tillbaka

Vi på HSO Skånes är åter på kansliet efter en solig och härlig semester! Med ny energi ser vi nu fram emot en höst med spännande utmaningar tillsammans med våra intresseorganisationer.

Thilia är ny på kansliet – välkommen!

  Thilia Nyberg är ny medarbetare på HSO Skånes kansli, från och med juni. Thilia kommer bland annat att arbeta med vår intressepolitik, kommande projekt och kommunikationsarbete. Thilia är i grunden beteendevetare och har stor erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor kopplat till mänskliga beteenden och relationer. Här får vi lära känna Thilia lite närmare.   Du […]

Samrådsträffar om hjälpmedel med intressanta diskussioner

Vi har nu hållit två träffar där vi diskuterat hjälpmedel och hjälpmedelsförsörjning i Skåne. Hjälpmedel är ett ämne som engagerar många personer i funktionshinderrörelsen. Tillgången till bra hjälpmedel spelar en väldigt viktig roll för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har hållit träffarna som en del av projektet ”Framtidens hjälpmedel […]

HSO Skåne håller årsmöte 24 april

  HSO Skåne håller årsmöte onsdagen den 24 april, på Norra Station i Hässleholm. Landgång serveras från kl. 17.15. Mötet börjar kl. 18.00 och varar till kl. 20.00. Två ombud från varje medlemsorganisation på länsnivå får delta vid mötet. Anmälan sker till e-post boka@hsoskane.se eller per telefon 040-23 64 40. Se mer information i kallelsen […]