Inlägg av Rebecka Hansen

Kom och diskutera hjälpmedel!

      HSO Skåne driver projektet “Framtidens hjälpmedel i Skåne” i samarbete med Region Skånes hjälpmedelsverksamhet och föreningarna DHR Skåne och SRF Skåne. Vi bjuder nu in till två kvällar om hjälpmedel, där vi vill diskutera hjälpmedelsutbud och hjälpmedelsförskrivning med dig! – Vill du bidra med synpunkter men kan inte vara med vid träffarna? […]

HSO Skåne håller årsmöte 24 april

  HSO Skåne håller årsmöte onsdagen den 24 april, på Norra Station i Hässleholm. Landgång serveras från kl. 17.15. Mötet börjar kl. 18.00 och varar till kl. 20.00. Två ombud från varje medlemsorganisation på länsnivå får delta vid mötet. Anmälan sker till e-post boka@hsoskane.se eller per telefon 040-23 64 40. Se mer information i kallelsen […]