Inlägg av antonioriveras

Teaterbesök

FN:s allmänna förklaring har var och en rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner Kulturutskottets betänkande “Kultur för alla” (länk, öppnas i nytt fönster) Följande svenska lagar och föreskrifter kan vara lämpliga att fördjupa sig i inom tillgänglighetsområdet: Plan- […]

Restaurangbesök

Om något i samband med restaurangbesöket inte lever upp till FN:s konvention bör du i första hand: Kontakta platschefen på restaurangen/restaurangägaren och påtala bristerna Om de inte lyssnar eller tar intryck, kontakta restaurangkedjans ledning Kontakta tillgänglighetssamordnaren i din kommun Enligt EU-regler från 2014 är restauranger skyldiga att kunna informera om allergener i maten (Källa: Livsmedelsverket) […]

Biobesöket

Om du upplever att biobesöket inte är möjligt att genomföra i enlighet med FN-konventionen kan du Kontakta platschefen på biografen/biografägaren. Kontakta biokedjans ledning. Kontakta tillgänglighetssamordnare i din kommun Förbud mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning finns inskrivet i Regeringsformen som är en av Sveriges grundlagar.  Regeringsformens rättighetskatalog kan åberopas inför domstol. I övrigt kan man inte […]

Redskapsboden

“Redskapsboden – Från FN-konvention till vardagsverklighet” är ett projekt vars mål var att förenkla och förverkliga användandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idéer och innovationer

Projektet drevs under 2017 av Innovation Skåne, HSO Skåne och Funka. Tillsammans tog vi fram en fungerande idésluss som hanterar allt från idémottagning till spridning. Projektportalen finns kvar.

Delaktig Kultur

Delaktig Kultur drivs 2017 – 2018. Syftet är att öka delaktigheten i Skånes kulturliv bland våra medlemsorganisationer. Projektet är därför uppbyggt i tre delar: Behov, aktivitet och dialog.

Dialog ökar delaktigheten i Skånes kulturliv

50 personer deltog i Delaktig Kulturs dialogdag. Representanter från skånska kulturverksamheter och Region Skåne träffade enskilda medlemmar från HSO Skånes medlemsorganisationer. Tillsammans diskuterade de engagemang, delaktighet och hur viktig kulturen är för välbefinnandet.

Avslutade projekt

Vi har genomfört många projekt genom åren. Här kan du läsa om dem. Samtidigt får du reda på vad som är viktigt för oss att arbeta med.

Gemensamt för alla våra projekt är att de ska öka delaktigheten i samhället. Oavsett om det handlar om funktionshinderrörelsens framtid eller barn med funktionsnedsättningar är syftet att vår rörelses perspektiv och kunskap ska bidra till samhällets utveckling.

Aktuella projekt

Projektverksamheten är viktigt för oss. Det är genom den vi provar nya idéer. De kan handla om allt från bemötande i vården till hur delaktigheten kan öka i Skånes kulturliv. Gemensamt är att alla ska bidra till en ökad delaktighet i samhället.

Ta del av våra aktuella projekt och se om det finns något du vill engagera dig i.