Inlägg av antonioriveras

Kvalitet i bemötandet

Kvalitet i bemötandet var ett projekt i två steg med målsättningen att ta fram ett ”instrument” eller koncept, för att förbättra bemötandet av funktionshindrade inom offentlig verksamhet.

Välkommen Sarah Granholm!

Kansliet har fått förstärkning i form av Sarah Granholm. Hon kommer främst att arbeta med projektet Delaktig kultur. Hennes bakgrund inom kultur, foto och kommunikation är högst relevant. Här får vi lära känna Sarah lite närmare.

Konventionskollens nya utseende

Konventionskollen har ett nytt utseende och lever nu upp till HSO Skånes tillgänglighetskrav. Testet är ett bra sätt att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar vardagsnära.

Dina idéer blir verklighet

Innovation Skåne har tillsammans med HSO Skåne och Funka lanserat webbportalen där du kan ta det första steget mot att förverkliga dina idéer. För att inspirera intresserade i HSO Skånes medlemsorganisationer anordnade vi en inspirationsträff med Innovation Skåne.

Inleder året med samrådsträffar

Första samrådsträffen blev uppskattad av deltagarna. Två grupper diskuterade antingen vårdkedjan eller färdtjänsten. Resultatet blev två underlag som alla kan ta del av och kommentera. Nästa träff, den 1/3, vidareutvecklar vi underlagen.

Tredje och sista samrådsträffen

Samrådsträffarna bygger på en ny metod HSO Skåne provar i sin verksamhet. Sista träffens fokuserade på att förfina de prototyper vi tagit fram förra gången. Både inom vårdkedjan och färdtjänsten fick vi fram konkreta förslag på ett underlag som ska förädlas innan HSO Skåne utvärderar arbetsmetoden.

Social gemenskap viktig för helhetsupplevelsen

Vår första uppstartsträff i Delaktig Kultur höll hus på Dunkers Kulturhus. Förutom att få guidade visningar av ART ABOVE ALL och På Gränsen diskuterade vi enkätresultatet och vad som får oss att vara delaktiga i kulturen. Deltagarna delade med sig av sina tankar och är på så sätt inspiratörer till projektets kommande aktiviteter.

Vi skapar egna förutsättningar

Nio deltagare från HSO Skånes medlemsorganisationer och styrelse deltog i den andra uppstartsträffen i Ystad. Utställningen Kännbart ledde in till vidare diskussion som bland annat landade i att medlemsorganisationerna och deras lokalföreningar har en viktig roll i att skapa delaktig kultur.

Årsmötet 2017

HSO Skåne höll årets årsmöte den 25 april på Norra Station i Hässleholm.
Gilbert Tribo (L) var mötesordförande. Verksamheten under 2016 presenterades för ombuden. Styrelsen har två nya ersättare.