För ökad delaktighet i samhället

HSO Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för
Skånes funktionshinderrörelse. Idag är 36 skånska
läns- och distriktsorganisationer medlemmar hos oss.