Stiliserade moln ramar in en blå glödlampa med ett utropstecken i.

Idéer och innovationer

Har du en idé som kan förbättra din och andras tillvaro? En gemensam satsning av Innovation Skåne, HSO Skåne och Funka ska bidra till att fler idéer blir tjänster och produkter som kommer till nytta.

Vi behöver nya lösningar som förbättrar vardagen för patienter och personer med funktionsnedsättningar. De bästa idéerna tror vi att du som har erfarenhet av att vara patient eller brukare har, eftersom du vet vilka behoven är och vilka lösningar som kan fungera.

HSO Skåne ska tillsammans med Innovation Skåne och Funka hjälpa till att omsätta innovativa idéer till tillgängliga produkter och tjänster, genom bland annat affärsrådgivning för att starta bolag och stöd för licensiering. På så sätt kan vi stötta en ökad innovationskraft i samhället där alla har möjligheten att utveckla sina idéer efter sina förutsättningar.

                                                 Vinnovas logotyp i grönt och beige med ett vågmönster innuti

        Projektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova.

Bilden innehåller Innovation Skånes logotyp, HSO Skånes logotyp och Funkas logotyp.

Innovation Skåne AB

Innovation Skåne bidrar till ökad effektivitet och kvalitet i sjukvården genom innovation. Innovation Skåne stödjer också innovatörer och entreprenörer inom alla branscher i utvecklingen av snabbväxande företag, som bidrar till tillväxten i Skåne.

Innovation Skåne (länk öppnas i nytt fönster).

HSO Skåne

HSO Skåne är en samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. HSO Skåne är uppbyggt av 36 medlemsorganisationer. Dessa är föreningar på läns- eller distriktsnivå. HSO Skåne och dess medlemsorganisationer representerar cirka 40 000 personer.

Funka AB

Funka startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen och är idag marknadsledande inom området tillgänglighet av hemsidor och andra digitala gränssnitt med 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Funka fokuserar på tillgänglighet gällande; innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt; webb, IT och övrigt, appar och automater men även skyltar och annan information.

 Funka (länk öppnas i nytt fönster).

Din idé blir verklighet här

Vill du se din idé bli verklighet? Prata då med oss. Tillsammans gör vi din idé redo för nästa steg.

Innovation Skånes och HSO Skånes logotyper.