Medlemskap

För att kunna söka medlemskap i HSO Skåne måste ni som organisation uppfylla ett antal kriterier. Det är endast länsövergripande handikapporganisationer som kan bli medlemmar i HSO Skåne. Era medlemmar måste finnas i minst en tredjedel av Skånes kommuner.

De kriterier ni måste uppfylla är:

  • Handikapporganisationen skall ha medlemmar i minst en tredjedel av Skånes kommuner,
  • skall ha verksamhet i Skåne,
  • skall huvudsakligen bestå av personer med funktionsnedsättning,
    och/eller nära anhöriga till personer med funktionsnedsättning,
  • skall vara representativ för den grupp personer med funktionsnedsättning som den företräder,
  • skall vara demokratiskt uppbyggd samt partipolitiskt och religiöst obunden,
  • skall bygga på enskilda personers medlemskap med tillträde för alla som uppfyller medlemsorganisationens stadgar

För varje medlemsansökan kan det dessutom ske en prövning med fler kriterier än ovan nämnda punkter. HSO Skånes styrelse beslutar om medlemskap.