Nyheter 2016

Här kan du läsa vår nyheter från 2016. Klicka på den nyhet du är intresserad av för att läsa mer.

 • Årets sista ordförandedialog

  På årets sista ordförandedialog var större delen av medlemsorganisationerna representerade. Tre nya projekt presenterades och deltagarna fick prova på det första steget av den nya samrådsmodellen. Det nya formatet på ordförandedialogen gav aktiva
  Deltagare på ordförandedialogen försjunken i reflektion.
 • Rätten att få vara delaktig - långt ifrån självklar

  Idag är det internationella funktionshinderdagen, en dag som FN instiftade 1992 för att uppmärksamma personer med funktionsnedsättningars rättigheter. Visste du att var femte person i Sverige uppskattas leva med en funktionsvariation?
  Bilden föreställer två kvinnor som fikar. På bordet ligger det en vit käpp. På bilden står det "Internationella funktionshinderdagen"
 • Vikten av patient- och brukarperspektivet

  HSO Skåne fick möjlighet att ställa några frågor till Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på IVO, under IVO-dagen i Malmö. Att patient- och brukarperspektivet är viktigt framgick tydligt under samtalet.
  Gunilla Hult Backlund, IVO:s generaldirektör tittar in i kamera
 • IVO-dagen: Samverkan, patient- och brukarperspektivet.

  - Ytterst finns IVO till för patienter och brukare som ska skyddas genom tillsynen vilket förpliktigar en verksamhetsplanering säger Gunilla Hult Backlund, Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) generaldirektör.
  Bilden föreställer besökarna på IVO-dagen. Kanslichef Thomas P Larsson står i ett samtal med en person.
 • Vinnovasatsning gör det möjligt att utveckla nya lösningar från patienter för bättre vård

  Med medel från innovationsmyndigheten Vinnova ska Innovation Skåne och Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Skåne (HSO Skåne) tillsammans med Funka Nu utveckla idéer och innovationer från patienter och brukare.
  En grupp människor som blickar ut över ett vattendrag
 • Kunskap viktigt för god hälsa

  Nu är det snart dags för HSO Skånes hälsoworkshop, som syftar till att kartlägga behov på området hälsa. Den upplevda ohälsan bland personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom är hög, därför är det viktigt att arbeta vidare med
  Rebecka Hansen står mot en vit vägg och håller ett äpple i handen.
 • Viktigt att arbeta vidare med hälsofrågorna för en mer positiv hälsoutveckling

  Att arbeta med förbättring av hälsan hos personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom är viktigt. Ohälsotalet i gruppen är väldigt högt. Det behövs mer målinriktat hälsoarbete som ger den enskilde individen kunskap och motivation
  Kvinna som blir ledsagad
 • Samarbete, delaktighet och kommunikation

  Visualisering kan avdramatisera framförd kritik. Vi kan skapa förändring genom att presentera lösningarna och ta initiativen. Så kan vi sammanfatta Stefan Johanssons föreläsning.
  Thomas P Larsson presenterar Stefan Johansson och hans föreläsning
 • HSO Skånes ordförandedialog den 31/8

  HSO Skåne höll en kick-off på Falsterbo Kursgård. Första dagen stod ordförandedialogen på schemat. Representanter från medlemsorganisationerna tog del av föreläsningar och deltog i diskussioner.
  Gruppbild på ordförandedialogens deltagare, i bakgrunden syns träd och grönska
 • Välkommen Emma!

  HSO Skåne välkomnar Emma Holmström till kansliet! Emma är 28 år gammal, bosatt i Malmö sedan barnsben och kommer att arbeta som kommunikatör.
  Emma Holmström med havet i bakgrunden.
 • Sommarstängt på kansliet

  HSO Skånes kansli håller stängt vecka 28-31. Vi önskar er alla en trevlig sommar!
  Bild på brygga som går ut i vattnet
 • Lyckad föreläsning om upphandling

  Torsdagen den 9 juni samlades 15 deltagare på kansliet för att lära sig mer om upphandlingar. Olle Sanfridsson, från avdelningen för koncerninköp hos Region Skåne var inbjuden gästföreläsare. Vi tackar honom och HSO Skånes egen Rebecka för lärorika
  Bild på föreläsaren
 • Vi välkomnar Tilda till kansliet

  Tilda Olin kommer att arbeta hos oss på kansliet i sommar. Hon har en examen i strategisk kommunikation och kommer bland annat att hjälpa till med vår hemsida och sociala medier. Vi är glada över att få lära känna henne och hälsar henne välkommen
  Bild på Tilda
 • Redskapsboden blir en del av HSO Skånes ordinarie verksamhet

  Projektet ”Redskapsboden – från FN-konvention till vardagsverklighet” avslutas den 15 maj och blir då en del av HSO Skånes ordinarie verksamhet. De olika delarna i projektet, bland annat webbtestet Konventionskollen,
  Bild på Ted Bergdahl
 • Få träffar arbetsterapeut regelbundet

  Bara en av nio medlemsorganisationer i HSO Skåne som har deltagit i en enkät om hjälp och stöd från arbetsterapeuter anger att deras medlemmar träffar en arbetsterapeut regelbundet. Enkäten har sammanställts av Hanna Olsson,
  Bild på Hanna Olsson
 • Allan och Monica två av de nya i styrelsen

  Allan Hedlund och Monica Steorn är två av nytillskotten i HSO Skånes styrelse. Allan kommer från Strokeförbundet och är aktiv på samtliga tre nivåer, som ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i Skåne och Malmö.
  Bild på Allan Hedlund och Monica Steorn
 • Årsmöte såg tillbaka på händelserikt år

  Fyra nya namn i styrelsen och ett händelserikt år i backspegeln. Så kan man sammanfatta HSO Skånes årsmöte som ägde rum torsdagen den 21 april på Radisson Park Inn i Västra Hamnen i Malmö. Mötesordförande var regionrådet Maria Nyman Stjärnskog
  Bild på ombuden vid årsmötet
 • Metoder i fokus på FN-utbildning

  HSO Skånes utbildningssatsning om FN-konventionen avslutades den 6 april med en heldag om metoder. I en workshop fick deltagarna identifiera olika problemområden i sin vardag och sedan föreslå lösningar och former för samarbete med ansvariga
  Bild på kursdeltagare
 • Delaktighetsmodellen – en modell för ökad delaktighet på individnivå

  På samma sätt som det är viktigt att påverka funktionshinderpolitiken på strategisk nivå, behövs metoder för att förbättra vardagen för enskilda brukare. Delaktighetsmodellen är ett sätt att utjämna maktförhållanden mellan brukare och personal
  Ann-Christine Gullacksen föreläser med powerpointbild i bakgrunden
 • Samtal bättre än konfrontation

  Att bygga långsiktiga relationer med sin motpart och föra ett sansat samtal är i de allra flesta fall bättre än att söka konfrontation. Det menar Björn Fries, brukarföreträdare och före detta politiker, som föreläste på HSO Skånes utbildning
  Björn Fries i samspråk med Thomas P Larsson och Hanna Olsson, HSO Skåne
 • Hanna Olsson ny praktikant på HSO Skåne

  Under april månad kommer Hanna Olsson att göra sin praktik på HSO Skåne. Hanna är 29 år, bosatt i Malmö och studerar på arbetsterapeutprogrammet på Lunds universitet. Varför valde du att praktisera på HSO Skåne?
  Bild på Hanna Olsson
 • Var med och påverka patientavgifterna!

  HSO Skåne och Region Skåne för just nu en diskussion om hur patientavgifterna (avgifter vid besök på vårdcentralen eller sjukhus) i Skåne kan bli mer likvärdiga. Översynen sker i regionens regi och man vill gärna ha in synpunkter under
  Kvinna får sitt blodtryck mätt på Skurups vårdcentral
 • Halva vardagen lever inte upp till FN:s konvention

  Nästan hälften, 46 procent, av de svar som har kommit in genom HSO Skånes webbtest konventionskollen visar att vardagssituationer i Skåne inte lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Logga konventionskollen
 • HSO Skåne i Helsingfors för att representera Sverige och inhämta kunskap

  En delegation från HSO Skåne är just nu på plats i Helsingfors för att delta i konferensen ”Disability Policies and the impact of UNCRPD in the Nordic Region” med fokus på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Bild på Sonja Jörgensen, Ted Bergdahl, Rebecka Hansen och Thomas P Larsson framför monter
 • Fokus på behoven vid första utbildningstillfället om FN-konventionen

  HSO Skåne genomför under våren två utbildningar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vid det första tillfället, den 26 februari, fick deltagarna en dragning av konventionen i sin helhet och en beskrivning av
  Deltagare på utbildningen skriver problem på post-it-lappar
 • HSO Skåne behöver dig!

  Nu är det hög tid att nominera företrädare som du vill ska ingå i HSO Skånes styrelse. Hör av dig med förslag till valberedningens ordförande Birgit Lindhe på epost birgith.linde@live.se
 • Fler fall måste gå till domstol, menar MR-jurist

  Funktionshinderrörelsen behöver bli bättre på att fånga upp och överklaga fall där personer med funktionsnedsättning diskrimineras. Det menar MR-juristen Annika Jyrwall Åkerberg, som föreläste på HSO Skånes utbildning om FN:s konvention om rättigheter
  Bild på Annika Jyrwall Åkerberg
 • Bra start för konventionskollen

  HSO Skånes sajt konventionskollen.se där du kan testa om nio olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har fått en bra start. Nästan 200 personer har gjort testet och responsen
  Bild på projektmedarbetaren Rebecka Hansen som delar ut flygblad på Malmö central
 • Universiell Design huvudstrategin för att nå målet med full delaktighet

  Universell Design bör vara huvudstrategin för funktionshinderpolitiken, snarare än särlösningar för olika grupper. Det menar Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare på Certec vid Lunds Tekniska Högskola. Han föreläste om inkludering och Universell
  Per-Olof Hedvall föreläser om Universell Design
 • Tekniska lösningar för mer inkluderande kultur

  Bättre möjligheter till förhandsgranskning. Utställningar med interaktiva modeller som skrivs ut med 3D-skrivare på plats. Det är två av förslagen i en förstudie om teknik för kulturell tillgänglighet som Certec i Lund har gjort med hjälp av
  Per-Olof Hedvall, Certec
 • Premiär för konventionskollen.se

  Måndagen den 25 januari lanserar HSO Skåne konventionskollen.se, ett testverktyg där du som bor i Skåne kan undersöka om olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Bild på Ted Bergdahl och projektmedarbetare Rebecka Hansen på Centralsjukhuset i Kristianstad
 • Besök i medlemsorganisationerna för att utveckla det intressepolitiska arbetet

  HSO Skåne kommer med början under våren 2016 att besöka medlemsorganisationers styrelser för att samla in synpunkter och diskutera hur det intressepolitiska arbetet kan utvecklas och bli mer effektivt. - Vi känner ett stort behov av att öka dialogen
  Bild på Thomas P Larsson
 • Var med och påverka upphandlingar i Region Skåne

  HSO Skånes medlemsorganisationer bjuds in till att påverka de upphandlingar som Region Skåne genomför för 2016. Region Skåne upphandlar varje år ett stort antal produkter och tjänster. Det är bland annat om inköp av material,
  Olle Sanfridsson, Region Skåne
 • Redskapsboden representerar Sverige på nordisk konferens

  HSO Skånes projekt "Redskapsboden - från FN-konvention till vardagsverklighet" har bjudits in som enda svenska utställare till konferensen ”Funktionshinderpolitik och effekterna av UNCRPD (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättni
  Ted Bergdahl i samspråk med Maria Montefusco, Nordens Välfärdscenter
 • Event med lansering av Konventionskollen i Kristianstad, Malmö och Helsingborg

  På måndag, den 25 januari, lanserar HSO Skåne ”Konventionskollen” – ett webbaserat test där du kan undersöka om olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Bild på Rebecka Hansen och Ted Bergdahl i HSO Skånes monter