Nyheter 2015

Nedan kan du läsa HSO Skånes nyheter från år 2015. Tryck på nyheten för att läsa mer.

 • Ökad samverkan och dialog i fokus på möte med medlemsorganisationerna

  Planeringen inför 2016 är nu i full gång och tisdagen den 15 december träffades representanter för medlemsorganisationerna på Helsingborgs Stadsteater. Temat för mötet, liksom för nästa år är ”Samverkan och dialog 2016” Önskan om utökad samverkan Först
  Bild på deltagarna
 • Brukarorganisationer bjuds in till Förenklingskommissionens arbete

  Under nästa år kommer brukarorganisationerna, däribland HSO Skåne, att bjudas in till Region Skåne inom ramen för Föerenklingskommissionens arbete. Det framkom pådet centrala funktionshinderrådets möte fredagen den 11 december.
  Bild på Ewa Pihl Krabbe och Margareta Albinsson
 • Uppmärksamhetsvecka och lansering av webbapp i januari

  Redskapsboden är just nu inne i produktionsfasen av webbapplikationen där du ska kunna testa om nio olika vardagssituationer lever upp till de mänskliga rättigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Ted Bergdahl, projektledare Redskapsboden och Rebecka Hansen, projektmedarbetare utanför Hässleholms station
 • Detta händer i HSO Skåne 2016

  Intervju med Thomas P Larsson, kanslichef på HSO Skåne:Se video (länk, öppnas i nytt fönster) 2016 kommer vi att ha som tema – dialogen. Med det menar vi att vi behöver ha en fördjupad och utvecklad dialog,
  Bild på Thomas P Larsson
 • Internationella funktionshinderdagen den 3 december

  Idag, den 3 december, uppmärksammas den Internationella Funktionshinderdagen över hela världen. Den Internationella Funktionshinderdagen har firats sedan år 1992 och instiftades av FN. Ungefär 1 miljard människor beräknas leva med någon form
  Bild på lärare som undervisar barn
 • Behov av att granska FN-konventionen utifrån medborgarens perspektiv

  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppmärksammades i veckan på den nordiska konferensen ”Från FN-konvention till självständigt liv” i Malmö. Arrangörer var Nordens välfärdcenter och HAREC,
  HSO Skånes representanter Ted Bergdahl, Rebecka Hansen och Vanja Lundvall, Svenska Migränförbundet
 • Tre snabba med Gerd Winoy Mowitz

  HSO Skåne har ställt tre frågor till några av medlemsorganisationernas styrelser. Såhär svarar Gerd Winoy Mowitz, ordförande i Mag- och tarmföreningen i Skåne:Vilken tycker ni är den mest aktuella och brännande funktionshinderpolitiska frågan
  Bild på Gerd Winoy Mowitz
 • HSO Skåne har hållit medieutbildning – satsa på kommunikationen!

  En journalist ringer och vill att du, för din förenings räkning, ska uttala dig i en funktionshinderpolitisk fråga. Vad ska du svara och vad bör du tänka på? Vilket budskap ska du föra fram? Sådana situationer och mycket annat kring media stod
  Bild på Ted och deltagare
 • Testa tågresan - ett av nio olika test i Redskapsbodens webbverktyg

  Nu är större delen av texten till Redskapsbodens webbverktyg klar. Frågor och svar har tagits fram i dialog med medlemmar i HSO Skånes medlemsorganisationer och kommer nu att utvecklas till en webb-applikation för mobila enheter och datorer.
  Redskapsbodens projektledare Ted Bergdahl och projektassistent Rebecka Hansen framför en järnvägsstation
 • Krav på rankning av vårdcentraler och samkörning av journaler för att underlätta vårdvalet

  Den 15 oktober arrangerade LIF, Läkemedelsindustriföreningen, en konferens i Lund om hur du som patient kan välja vård utifrån medicinska behandlingsresultat. Enligt den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari i år,
  Bild på Janeric Sundberg i talarstolen
 • Tre snabba med Kerstin Lövgren, Reumatikerdistriktet i Skåne

  HSO Skåne har ställt tre frågor till några av medlemsorganisationernas styrelser. Såhär svarar Reumatikerdistriktet i Skåne, via dess ordförande Kerstin Lövgren: Vilken tycker ni är den mest aktuella och brännande funktionshinderpolitiska frågan
  Bild på Kerstin Lövgren
 • Kränkningar inom färdtjänsten fortsatt stort problem

  På ordförandedialogen, som HSO Skåne arrangerade i somras med företrädare från ett stort antal medlemsförbund, kom det fram att kränkningar inom färdtjänsten är vanligt förekommande. Eventuellt har en ökning skett och detta undersökte vi bland
 • HSO Skåne har fått möjlighet till samarbete med Region Skåne i upphandlingsfrågor

    Under HSO Skånes kick-off i augusti fick styrelsen och kanslipersonalen möjlighet att träffa Olle Sanfridsson, enhetschef på Region Skånes avdelning koncerninköp, enhet tjänster. Temat för mötet var ”upphandling” och Olle gav en intressant
 • Tillgängligare kultur efter HSO Skånes inventering

  HSO Skåne har de senaste åren granskat tillgängligheten på ett 10-tal teatrar och andra kulturutövare i Skåne med resultatet att betydligt fler personer kan ta del av kulturutbudet i länet. Malmö Opera är en av de verksamheter som kontinuerligt
 • HSO Skåne har inlett hösten med ordförandedialog och kick-off

  Under tre soliga sensommardagar inledde HSO Skåne hösten med ordförandedialog och kick-off på Falsterbo Kursgård. På plats fanns styrelsen, kanslipersonalen och engagerade ordföranden och föreningsrepresentanter.
  Gruppbild på företrädare för HSO Skånes medlemsorganisationer samt styrelsen
 • HSO Skåne tar initiativ till dialog efter larm om missbruk med P-tillstånd

  HSO Skåne tar nu initiativ till en dialog med de största kommunerna i Skåne efter larm om att parkeringsplatser som är avsedda för personer med funktionsnedsättning används av bilister med falska P-tillstånd.
  Bild på Thomas P Larsson
 • Rebecka Hansen ny på kansliet

  HSO Skånes kansli fortsätter sin rekrytering och sist i raden av nyanställda är Rebecka Hansen. Rebecka är 22 år, bosatt i Klippan och kommer i första hand att arbeta som projektsekreterare. - Det känns jättespännande.
  Bild på Rebecka Hansen i hamnmiljö
 • Kommunikationsstrategi för konstruktiva lösningar och ökad handlingskraft

  HSO Skåne har tagit fram en ny kommunikationsstrategi som ska genomsyra verksamheten de kommande åren. Istället för att fokusera på problemen, ska HSO Skåne driva på för konstruktiva lösningar och visa på handlingskraft och samarbetsvillighet.
  Bild på Sonja Jörgensen och Thomas P Larsson
 • Ny samverkansorganisation förenklar dialogen med politiker på förvaltningsnivå

  Region Skåne har under våren 2015 sjösatt en ny organisation för brukarsamverkan. Den stora nyheten är att det ska finnas politisk samverkan även på förvaltningsnivå. - Det här innebär att vi kan föra en dialog med både politiska företrädare
  Bild på Thomas P Larsson
 • Ändra livsstilen och förebygg ohälsa

  När läkaren och hjärnforskaren Nisse Simonsson föreläste på HSO Skånes hälsokonferens den 9 juni var budskapet tydligt: Förebygg ohälsa och ytterligare funktionsnedsättningar genom att ändra på livsstilen! Nisse Simonsson är en uppskattad och
  Bild på Nisse Simonsson som håller upp sin bok "Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?"
 • Nätverk av hälsocoacher kan bli verklighet inom kort

  Peter Groth, folkhälsostrateg på Region Skåne, är mycket positiv till HSO Skånes förslag om att skapa ett nätverk av hälsocoacher runt om i Skåne. - Det skulle blir en naturlig och bra fortsättning på projektet Uppdrag Plushälsa,
  Bild på Peter Groth
 • Ny hemsida på gång

  Under januari månad kommer vi att lansera en ny hemsida. Vi kommer då att erbjuda nya funktioner och ett nytt utseende. Hemsidan kommer då att ha det senaste inom webbtekniken och skall anpassas mer efter de behov som vår verksamhet kommer att behöva.
 • Lars Gustavsson avtackad

  Efter drygt trettio års arbete för HSO Skåne, avtackades Lars Gustavsson. 30 september var siste arbetsdagen. Avtackningen skedde på HSO Skånes kontor i Helsingborg.