Bilden föreställer guiden som berättar om Tocken Carl.

Samarbete bidrar till ökat engagemang

Den sista uppstartsträffen i Delaktig Kulturs första fas tog plats på Hässleholm Kulturhus. 13 personer tog del av utställningen Tocken Carl. Det kom fram att bland annat de ekonomiska förutsättningarna begränsar kulturaktiviteterna i organisationerna och för de enskilda medlemmarna.

Ekonomi och information påverkar engagemanget

Det var tunga ämnen som kom upp under workshopen där gruppen skulle undersöka vad som ökar delaktigheten i kulturen. Bland annat ger den privata men också föreningens ekonomi, dålig tillgänglighet och bristfällig information ett mindre engagemang hos de enskilda medlemmarna.

Bilden föreställer ett citat av Tocken Carl. "Vi ses hos bunthandlaren sa räven. Men det gör inget. För jag har älskat."

Utställningen handlade om Carl Larssons liv och konstnärsskap.

Det är dessutom svårt att hålla igång aktiviteterna inom organisationen. En deltagare berättade att fonder och stiftelser inte betalar ut pengar till samma aktivitet flera år i sträck. Med andra ord försvinner uppskattade och återkommande aktiviteter. Istället måste man komma på nya koncept vilket kräver ett stort engagemang från organisationen och dess medlemmar.

Samarbete är ett sätt att öka deltagandet

Att det kan vara svårt att få tag deltagare till aktiviteter kände många igen. Agneta Ragnarsson, RTP Mellersta Skåne och Per Kjaerholm Jakobsen, RTP Nordskåne berättar att man inom lokalföreningarna skickat ut en enkät där medlemmarna kunde önska olika aktiviteter. När aktiviteterna sedan anordnades anmälde sig ingen.

–  Nu har vi börjat samarbeta med fem andra lokalföreningar i RTP Skånes distrikt. Nu står medlemmarna i kö för att följa med på en utflykt till Louisiana, berättar Per Kjaerholm Jakobsen och Agneta Ragnarsson.

Delaktig Kultur som inspiration

Bilden föreställer deltagare som lyssnar på guidens berättelse om Carl Larsson.

Vi fick en guidad tur av utställningen Tocken Carl.

Projektet Delaktig Kultur kommer i sin aktivitetsfas kunna erbjuda inspiration för de som vill öka kulturaktiviteterna i sin organisation. De som deltagit i de tre uppstartsträffarna har lyft olika områden som viktiga. Dessa kommer att tillsammans med enkätens resultat att påverka aktiviteterna i fas 2.