Rullstolssymbol på en pelare vid en ingång till Regionmuseet ristianstad.

En tillgänglig miljö behöver inte vara inkluderande

Under hösten har museipersonal och besökare deltagit i projektet Universell utformning på skånska museer. Utifrån universell utformning har de undersökt vad som inkluderar eller exkluderar på Kulturen i Lund och Regionmuseet Kristianstad. Universell utformning breddar samtalet om tillgänglighet och delaktighet.

En annan symbol hade varit mer inkluderande

På Regionmuseet Kristianstad upptäckte deltagarna att dörröppnaren till entrén är kombinerad med en rullstolssymbol. Dörröppnaren gör att alla kan komma använda entrén, vilket gör den tillgänglig. Samtidigt pekar rullstolssymbolen ut en grupp av individer. Det är många människor som använder dörröppnaren men alla använder inte rullstol. Både museipersonalen och besökarna tyckte att en symbol som betyder ”Öppna dörren” hade varit mer inkluderande än rullstolssymbolen.

Det är ett exempel på likvärdig användning, en av de sju principer som universell utformning utgår från. Likvärdig användning innebär att produkten, miljön eller tjänsten ska kunna användas av alla människor. Den ska inte heller skilja på eller peka ut människors olika funktionsförmågor.

Universell utformning fördjupar diskussionen om tillgänglighet och delaktighet

Exemplet med dörröppnaren visar hur universell utformning bidrar till ett bredare samtal om delaktighet. Den fysiska tillgängligheten är viktig för inkluderingen och delaktigheten. Däremot kräver delaktighet och inkludering mer än att miljön, produkten eller tjänsten är fysiskt tillgänglig. Den behöver dessutom vara enkel att använda, lätt att förstå och ge användaren information och instruktion på ett effektivt sätt.

Universell utformning är ett sätt att kunna förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För den svenska funktionshinderpolitiken uppges universell utformning vara en viktig strategi.

Om projektet

Universell utformning är ett synsätt som gör att produkter, miljöer och tjänster utformas så att de kan användas av alla, utan större anpassningar. Det gör att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att vara delaktiga.

Projektet drivs av HSO Skåne och Certec, LTH.

Läs mer om projektet här (länk öppnas i nytt fönster).