Bilden föreställer Dunke

Social gemenskap gör kulturupplevelsen hel

Vår första uppstartsträff i Delaktig Kultur höll hus på Dunkers Kulturhus. Förutom att få guidade visningar av ART ABOVE ALL och På Gränsen diskuterade vi enkätresultatet och vad som får oss att vara delaktiga i kulturen. Deltagarna delade med sig av sina tankar och är på så sätt inspiratörer till projektets kommande aktiviteter.

Guidningen av ART ABOVE ALL och På Gränsen var en positiv upplevelse. Där ART ABOVE ALL väckte tankar om vad repetition och rutin betyder för oss utforskade På Gränsen vad gränser innebär och har inneburit för människan i Helsingborg.

Bilden föreställer en guide som visar utställningen ART ABOVE ALL för deltagarna

ART ABOVE ALL handlar om repetitionens och rutinernas betydelse.

Hur upplever vi delaktigheten i kulturen?

HSO Skåne skickade ut en enkät om individens upplevelse av delaktighet i kultur. Resultatet presenterades för deltagarna som ett sätt att starta diskussion. Dessutom ger träffarna utrymme för att lyssna in och fånga upp sådant som kan komplettera enkätresultatet.

Bilden visar deltagarna samlade utanför utsätllningen På Gränsen.

Deltagarna och guiden står utanför utställningen På Gränsen.

Samtalen handlade om den egna upplevelsen av delaktighet och vilka aspekter som vi kräver för att känna oss delaktiga. Ett område som generellt upplevs brista är det goda bemötandet. Deltagare berättade hur de upplever att anhöriga inte blir personligt bemötta utan pratade över huvudet på. Det finns även en upplevelse av oförståelse för dolda funktionsnedsättningar som också påverkar bemötandet.

Det är viktigt med en social gemenskap

Det är tydligt att kulturupplevelsen blir ännu bättre med den sociala gemenskapen, något vi i projektet tar med oss till aktivitetsfasen. Möjligheten att diskutera den egna upplevelsen med någon annan höjer upplevelsen menar en deltagare. Det är tydligt att delaktigheten i kulturen behöver att bli bättre. HSO Skånes förhoppning är att projektet ska inspirera medlemsorganisationerna till ökad aktivitet på området.

Projekt Delaktig Kultur

Projektet Delaktig Kultur ska bidra till ökad delaktighet till kulturen. Projektet består av tre delar: Behov, Aktivitet och Dialog.

Uppstartsträffen du nyss läst om är en av tre. Det går fortfarande att anmäla sig till de andra två. Följ länkarna nedan.