Bilden föreställer en rollup som det står HSO Skåne på. I Förgrunden syns en skål med godis, broschyrer och pennor.

Kultur och hälsa i fokus på Orupssjukhusets inspirationsdag

HSO Skånes kansli deltog som utställare och föreläsare under en inspirationsdag på Orupssjukhuset i Höör. Temat för dagen var ”Ett gott liv” med fokus låg på hälsa och livskvalitet. Bland besökarna fanns personer som varit, eller är, patienter på sjukhuset.

En solig eftermiddag fick HSO Skåne möjlighet att presentera sin verksamhet för nyfikna besökare på Orupssjukhuset. Vi informerade bland annat om vårt aktuella projekt Delaktig Kultur. Vi förde också flera intressanta diskussioner med besökarna som delade med sig av sina synpunkter och idéer.

Funktionshinderrörelsen står inför flera framtidsutmaningar. För att kunna möta dem på bästa sätt är det viktigt med god samverkan mellan olika samhällsaktörer, men det är också viktigt att lyssna på de enskilda individerna.

De tydliga kopplingarna mellan kultur och hälsa

Mot slutet av dagen höll Sarah Granholm, projektledare för Delaktig Kultur, och Rebecka Hansen, en workshop om kultur och hälsa. Under föreläsningen kunde dletagarna fylla i ett korsord som byggde på sambandet mellan kultur och hälsa.

Det finns många tydliga kopplingar mellan kultur och hälsa. Förutom den sociala biten är även själva upplevelsen starkt kopplad till ökad hälsa. Till exempel kan dans fungera som terapi medan musik och talböcker kan förbättra rehabiliteringen efter en stroke.

Sammanfattningsvis kunde vi summera en dag med spännande möten och intressanta föredrag i Orupssjukhusets vackra omgivningar.