Bilden föreställer en kvinna som ler mot kameran.

Myndigheten för delaktighet håller konferens i Helsingborg

Myndigheten för delaktighet håller en regional konferens 3 oktober i Helsingborg. Temat är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur ett juridiskt och politiskt perspektiv. HSO Skåne deltar för att berätta om vårt test Konventionskollen som ett verktyg för att skapa förståelse för konventionen.

Generaldirektör Malin Ekman Aldén från Myndigheten för delaktighet kommer att berätta om regeringens nya inriktning för funktionshinderpolitiken. På plats kommer representanter från kommuner, HSO Skåne och Antidiskrimineringsbyrån berätta om hur vi kan arbeta med konventionen.

Även Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen kommer att berätta om vad FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär och hur situationen ser ut i Sverige.

Konventionskollen!

Med konventionskollen kan du testa om nio olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessutom får du förslag på hur situationen kan förbättras.

HSO Skåne - Konventionskollen - logotyp