Bilden föreställer Ursula, Björn och Stefan i debatt med varandra.

Vi löser hälso- och sjukvårdens utmaningar tillsammans

Hälso- och sjukvården står inför utmaningar som behöver lösningar. Ett sätt att lösa dessa är genom samverkan. Det menar Ursula Hultkvist Bengtsson, VD på Multihelix. Ett sätt att komma på de bästa lösningarna är att arbeta med prototyper som gör idéerna tydliga.

Vi löser ingenting ensamma. Det inleder Ursula Hultkvist Bengtsson, VD på Multihelix, sin föreläsning med under HSO Skånes ordförandedialog. I sitt företag skapar hon mötesplatser för akademin, ideella organisationer och civilsamhället tillsammans med företag, politiken och andra sektorer i samhället. Då kan olika grupper mötas som tillsammans kan komma på lösningarna som samhället behöver.

Ursula vill vända på hur direktiven för hur hälso- och sjukvården tas fram. När direktiven kommer från politiken eller professionen faller ofta patientens perspektiv bort. För att hitta en lösning på detta krävs samverkan.

Prototyper illustrerar lösningar

Stefan Johansson från Begripsam gjorde Ursula Hultkvist Bengtsson sällskap. Han berättar att för att lösa den utmaning hälso- och sjukvården står inför måste vi komma på hur vi vill att framtiden ska se ut.

– Det är nästan alltid lätt att säga vad vi inte tycker fungerar. Däremot är det ofta svårare för oss att formulera hur en bra lösning skulle se ut. Då är det bra att ta fram en prototyp, säger Stefan Johansson.

En prototyp är en modell vi kan ta fram för att prova nya idéer. Den behöver inte vara skalenlig eller fungera men underlättar diskussionerna kring och visualiseringen av nya koncept, produkter eller tjänster.

Våra medlemsorganisationer bidrar med perspektiv och kunskap

Bilden föreställer Ursula Hultkvist Bengtsson

Du pratade under din föreläsning om att låta olika grupper i samhället mötas för att lösa svåra problem och det är en kraftfull idé. Hur ser din vision av våra medlemsorganisationers roll i detta ut?

– Jag tror att de verkligen kan bidra till att vända på pyramiden där informationen om hur framtidens hälso- och sjukvård ska drivas kommer uppifrån från politiker, tjänstemän eller professionen. Med era medlemsorganisationers perspektiv kan vi vända den helt om så att underlaget och riktningen kommer ifrån patienterna. De är inte en homogen grupp utan oerhört heterogen och därmed behöver vi alla förbunden, oavsett om de är medlemmar i HSO Skåne eller inte. Även anhöriga är viktiga då anhörigvården blir mer och mer uttalad. Och är man kroniskt sjuk kan den anhöriga bli en väldigt viktig komponent för att få vården att fungera och därför är även deras perspektiv viktigt, säger Ursula Hultkvist Bengtsson.

Anhöriga kanske ser andra perspektiv som kanske vården och patienten själv inte uppmärksammar?

– Precis. Och vara den starka som orkar föra fram synpunkterna eftersom att man som sjuk inte alltid orkar kämpa. Där kommer de anhöriga in som en extra, välinformerad, kraft, menar Ursula Hultkvist Bengtsson.

Vad tar du med dig från idag?

– När det gäller era medlemmar så har jag haft många bra samtal både under lunchen och under dagen där jag verkligen känner frustration över hur hälso- och sjukvården brister idag. Men jag märker också att man inte har gett upp. Det tar jag verkligen med mig och känner mig väldigt stärkt av att så många vill vara med och förändra. Den andra iakttagelsenjag tar med mig är från Björn Erikssons, förvaltningschefen för SUS, föreläsning – jag kände att han hade en stor öppenhet för samverkan med oss alla vilket är positivt, berättar Ursula Hultkvist Bengtsson.