Bilden föreställer representanter från Lagen som Verktyg som presenterar deras anmälningstjänst.

Det lönar sig att anmäla diskriminering

Projektet Lagen som verktyg besökte HSO Skånes kansli. Vi presenterade våra verksamheter för varandra och utbytte erfarenheter.

Driver utvecklingen av rättspraxis

Lagen som verktyg vill driva på utvecklingen mot en rättspraxis som ger tydliga signaler om att lagar och konventioner ska följas. Det innebär att diskrimineringslagen måste börja användas.

Människor med funktionsnedsättningar har ofta sämre levnadsförhållande än andra. Det beror delvis på diskriminering och otillgänglighet. Men trots att diskrimineringslagen stärktes 2015 med bristande tillgänglighet som en form av diskriminering är det få som anmäler. Det finns en kunskapsbrist om vad diskriminering är, vart man ska vända sig och hur juridiska processer fungerar. Eftersom att få anmäler och juristkåren saknar kunskap kommer inte rättspraxis att utvecklas eftersom att lagen inte tillämpas.

Anmälningstjänsten underlättar för den som anmäler

För att underlätta anmälningar är Anmälningstjänsten en del av Lagen som verktyg. Tanken är att göra det lättare att anmäla diskriminering med samband till funktionsnedsättning. En anmälan hamnar hos Diskrimineringsombudsmannen.

Förutom att bidra till att rättspraxis kan utvecklas bidrar en anmälan till att synliggöra diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Förutom att anmälan sparas och blir sökbar i Anmälningstjänstens databas blir den också en offentlig handling hos Diskrimineringsombudsmannen.

Vi arbetar för samma sak

I mötet med Lagen som verktyg blir det tydligt att vi kan lära oss mycket av varandra. Vi arbetar alla för ett samhälle för alla. Arbetet görs på olika sätt och med olika inriktningar och därför är det viktigt för oss som organisationer att träffas. Det gör funktionshinderrörelsen starkare då erfarenheter utbyts och samarbeten blir möjliga.