Bild

När vi träffas stärker vi våra verksamheter

HSO Skåne passade på att fråga några deltagare om deras upplevelse av ordförandedialogen i Höllviken 2017. Det man tar med sig tillbaka till sin organisation är möjligheten till samverkan med HSO Skåne och de andra organisationerna.


Bilden föreställer Inger Nilsson från Afasiföreningen.Inger Nilsson är ordförande i Afasiföreningen.

Inger Nilsson, du är ordförande i Afasiföreningen. Hur bidrar de här träffarna till din organisations verksamhet?

- Ja, de bidrar verkligen eftersom att man får mycket ny input. Bland annat Delaktig kultur vill vi ju gärna delta i. Även föreläsningarna som har varit idag gav nya infallsvinklar. Vi är en liten förening och vi behöver komma ut med mer information och kunskap om att vi tillsammans med andra kan göra någonting. Det här sista, om att tillsammans med andra grupper i samhället kunna lösa problem tillsammans var ju perfekt, berättar Inger Nilsson. 

Det är en av tankarna bakom HSO Skåne – att vi ska hjälpas åt att tillsammans lyfta de gemensamma perspektiven och frågorna. Är det någonting av det idag som du kommer ta med dig från idag?

- Just vikten av att arbeta tillsammans. Vi måste i vår lilla förening bli bättre på att använda oss av HSO Skåne och ta hjälp av de föreningar som ligger nära oss. Det tycker jag känns som det viktigaste att arbeta vidare med, säger Inger Nilsson.

Bilden föreställer Hans-Åke och Catrin från RSMH.Catrin Hansen och Hans-Åke Eriksson kommer från RSMH.

- Hans-Åke Ericsson, ordförande, och Catrin Hansen, vice ordförande – ni kommer från RSMH som är en aktiv organisation. Vad tycker ni om de här dialogträffarna? 

- Detta är den första träff jag är på som ny distriktsordförande men jag har haft koppling till HSO tidigare. Vad jag ser idag kan det bli ett väldigt bra samarbete just när det gäller den regionala biten. Föreläsningarna idag inspirerar mig och vi satt just och pratade om att bjuda in föreläsare från idag till vårt representantskapsmöte där hela distriktet är representerat, berättar Hans-Åke Ericsson

- Jag kan instämma i det som Hans-Åke säger. Detta är också mitt första möte och jag är ny i RSMH, följer Catrin Hansen upp.

Är det något speciellt ni tar med er från idag?

- Delaktig Kultur inspirerar oss mycket. Det är till gagn för våra medlemmar i lokalföreningarna. Så det tar vi med oss hem och presenterar för dem säger Hans-Åker Ericsson.

Det är kul att höra! Det är många av aktiviteterna i Delaktig Kultur som ger verktyg deltagarna kan använda om man vill driva kulturarbete i sin egen organisation. 

- Det är ju en process i återhämtning när det gäller folk i utanförskap överhuvudtaget. Att man kan ta med dem ut på de här aktiviteterna ger mycket. RSMH lever för det i vår verksamhet och har ett brett perspektiv när det gäller att ta ut våra medlemmar på både marknader och andra saker. Så den biten från kulturprojektet ska vi verkligen ta med oss, säger Hans-Åke Ericsson.

- Många av våra nya medlemmar är intresserade av att göra saker och inte bara sitta stilla, säger Catrin Hansen, och speciellt dansaktiviteterna i Delaktig Kultur är intressanta för våra medlemmar.