Bilden visar ett par frågor ur enkäten som inleder projektet Delaktig Kultur.

Dela med dig av din upplevelse av kulturen

Vi inleder Delaktig Kultur med en enkät. När du delar med dig av din upplevelse av dina möjligheter att delta och utöva kultur påverkar du projektets innehåll. Sista svarsdag är den 17/2. Resultatet kommer att presenteras i mars 2017.

Inspiration och engagemang är syftet med projektet

Tanken bakom projektet är att inspirera våra medlemsorganisationer och deras enskilda medlemmar till ökad delaktighet i kulturen. Enkäten ger oss ett underlag som påverkar vilka kulturinspiratörer vi bjuder in men också vilka frågor vi kommer att lyfta. Kulturinspiratörerna är personer eller verksamheter som arbetar med kultur på ett sätt som inspirerar våra medlemsorganisationer. Mötet med dem kan vara i form av workshops, studiebesök eller föredrag.

Tillsammans ska vi belysa behovet och lösningarna

Projektet kommer att avrundas med en kulturdialog tillsammans med kulturinspiratörer, politiker och medlemsorganisationerna med sina enskilda medlemmar. Här kommer vi att kunna lyfta rörelsens behov och lösningarna på ett konstruktivt sätt. På sikt kan det öka möjligheten till delaktighet i kulturen.