Bilden föreställer John Andersson som talar i  mikrofon.

Årets sista ordförandedialog fokuserade på hälso- och sjukvården

HSO Skånes intressepolitiska program går ut på remiss innan året är slut. Fokuset under ordförandedialogen låg på hälso- och sjukvårdens historia och personcentrerad vård.

HSO Skånes nya intressepolitiska program går ut på remiss till medlemsorganisationerna innan jul. Det fokuserar på personer med funktionsnedsättnings rättigheter, delaktighet och perspektiv.

Sjukhusens utveckling planerades efter andra världskriget

Planen för hur hälso- och sjukvården skulle utvecklas skapades efter andra världskriget när Sverige befann sig i en högkonjuktur. Man började med att bygga de stora sjukhusen.

 

Bilden föreställer Ulf Meijer.

Ulf Meijer, före detta hälso- och sjukvårdsdirektör, berättade om sjukhusens historia.

Under 90-talet var det dags att satsa på primärvården. Däremot var det lågkonjuktur i Sverige. Det gjorde att man var tvungen att skala ner utvecklingen.

Personcentrerad vård ger bättre resultat

Katja Finger och Catarina Wallenberg Gustafsson från Centrum för personcentrerad vård berättade om personcentrerad vård.

Deltagarna fick ställa sig på en tidslinje för att visa när de hörde talas om personcentrerad vård första gången. Majoriteten kom i kontakt med begreppet 2016.