Bilden föreställer Delaktig Kulturs logotyp. I bakgrunden syns en hand som målar med pensel.

Projekt Delaktig Kultur bjuder in till aktiviteter

Den 8 september inleder vi aktiviteterna med en naturvandring och samtal om kultur och hälsa. Aktiviteten hålls på Fredriksdalsmuseer och trädgårdar. Fram till och med november har medlemmar i våra medlemsorganisationer möjlighet att delta i workshops, seminarium och studiebesök. Innehållet har påverkats av de åsikter som kom in till rapporten som tidigare gjorts i projektet.

Aktiviteter skapar möten och engagemang

Genom aktiviteterna ska vi inspirera både medlemsorganisationerna och deras enskilda medlemmar till ökat engagemang i kultur. Även möjligheten för medlemmar att mötas mellan HSO Skånes medlemsorganisationer kan ge nya idéer och nytt engagemang.

-       Många områden har diskuterats i projektets första fas. Bland annat har bristande tillgänglighet på kulturområdet lyfts. Det handlar om allt från att det inte går att ta sig in med rullstol till att det inte är ordentligt skyltat. Ett besök till Trelleborgs museum kommer att äga rum, där en visning och ett samtal om museets tillgänglighetsarbete står på agendan berättar Sarah Granholm, projektledare.

Kultur för alla som vill

Region Skånes kulturpolitiska mål är att Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets. Dessutom ska alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

I projektet tar vi reda på hur våra medlemsorganisationer från funktionshinderrörelsen ser på sin möjlighet till delaktighet i kulturlivet och undersöker tillsammans hur de kan påverka den.

Aktiviteter

Här läser du om våra aktiviteter som är på gång. Glöm inte bort att anmäla dig.

Bild på ordförenden i våra medlemsorganisationer