Bilden föreställer en man som förklarar någonting för

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får. Saknar du svar på din fråga kan du skicka in den till oss genom formuläret längst ner på sidan.

Vad är en idé?

Ett nytt sätt att lösa ett behov.

Vad är en innovation?

När det nya sättet att lösa behovet skapar ett värde, det vill säga antingen är en produkt på marknaden eller en effektiv metod som används och sparar pengar.

Vad är skillnaden på en produkt och tjänst?

En produkt innebär ett fysiskt föremål, som en dator. En tjänst kan vara endast arbetet, som städning och hantverksarbete, men kan också innebära en integrerad produkt till tjänsten såsom hyrbil.

Kan jag skicka in en idé tillsammans med andra?

Ja, beskriv dessa i idébeskrivningen.

Kan jag skicka in ett behov utan att ha kommit på en lösning?

Ja, vi går igenom och analyserar alla idéer eller beskrivningar. I vissa fall kan ett behov presenteras för externa parter som kan ändra sina lösningar eller produkter.

Arbetar ni under sekretess?

Ja, vi arbetar under sekretess.

Vad händer efter jag har skickat in en idé?

I portalen analyseras idén. Idén skickas sedan vidare till ett erfaret team på Innovation Skåne som kontaktar dig för nästa steg i processen.

Vem bedömer idén?

Idén bedöms av ett erfaret team medarbetare på Innovation Skåne.

Har ni kompetens att avgöra om en idé är bra nog?

Idéns för- och nackdelar analyseras. Vid behov tar vi in extern kompetens.

Vilken hjälp kan jag få i uppstart av eventuellt företag?

Innovation Skåne arbetar idag med ett flertal uppstartsbolag och har stor vana att hjälpa entreprenörer i deras arbete.

Vad innebär licensiering?

Licensiering innebär att idén efter en utvecklingsfas säljs till ett externt bolag. Vid försäljning av framtida färdig produkt/tjänst utbetalas en licensieringsavgift till idégivaren baserat på en viss procent av försäljningen.

Vad är ett patent?

Patent är ett bevis på att en lösning är unik och uppfyller vissa grundkrav som ej känd sedan tidigare och uppfinningshöjd.

Vad krävs av mig i processen?

Att delta så långt som möjligt, att förklara idén och bistå med förtydliganden när det behövs. Du måste med andra ord ha ett aktivt deltagande.

Hur skyddar ni min idé från att bli plagierad när den är inne i ert system?

Vi arbetar under sekretess och agerar som företrädare för dig/er mot bland annat motparter.

Hur stor sannolikhet är det att det blir någonting av min idé?

Det är svårt att svara på eftersom olika idéer är olika svåra att utveckla och har olika förutsättningar att lyckas.

Fråga oss  Har du frågor du inte fått svar på? Skicka in dem till oss.