Bilden föreställer en kvinna som tar ett kort på en presentation om p

Om projektet

Pilotprojektet stöttar under ett år personer vars idéer som kommer från ett patient- och brukarperspektiv. Detta ska bidra till större möjligheter att påverka de egna livsvillkoren. Bakom projektet står Innovation Skåne, HSO Skåne och Funka.

Se din idé bli verklighet

Det behövs fler produkter och tjänster som kan förenkla och förbättra livssituationen för patienter, brukare och deras närstående. Vi tror att de bästa idéerna kommer från de som har erfarenheten. Idéerna fångas upp genom denna webbportal där du kan beskriva din idé för oss.

Här finns kunskapen och erfarenheten

Grupperna med patient- och brukarerfarenhet är aktiva innovatörer med idéer som har potential att öka livskvaliteten. I projektet får du stöd av oss i utvecklingen av dina idéer så att de kan förverkligas.

Bakom projektet

Bakom projektet står Innovation Skåne och HSO Skåne tillsammans med Funka.

Bilden föreställer Innovation Skånes logotyp, HSO Skånes logotyp och Funkas logotyp.

 

Bilden föreställer Vinnovas logotyp i grönt och beige.Projektet finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.