Bilden föreställer två män som tittar på en presentation. Projicerat på väggen står det "Från idé till verklighet".

Förverkliga din idé

Det här pilotprojektet erbjuder stöd och hjälp till dig som vill förverkliga din idé. Allt efter din idé och dina förutsättningar och önskemål.

Oavsett om du vill driva idén på egen hand och starta företag eller du vill ha hjälp att utveckla idén för att sen hitta en aktör som tar den vidare så har vi beprövade och effektiva metoder som vi arbetare efter tillsammans med dig för att utveckla idén affärsmässigt, tekniskt och juridiskt.

Driv idén på egen hand och starta företag

Vi erbjuder dig Innovation Skånes skickliga affärsrådgivare, värdefulla kontakter och erfarenhet av att utveckla företag. Du får den hjälp du behöver just där du befinner dig med din idé. Alldeles gratis!

Exempelvis kan affärsrådgivarna hjälpa dig att hitta lämpliga första kunder eller investerare. Vi dömer inte din idé, vi hjälper dig att ta reda på vad den tilltänkta marknaden tycker. Vi tar inga affärsbeslut åt dig men vi kan vara ditt bollplank och erbjuda våra egna och andras erfarenheter från liknande situationer. Vi kanske till och med kan hjälpa dig att se större möjligheter med din idé än du själv föreställt dig. 

Få hjälp att utveckla idén och hitta en aktör som tar den vidare

Om vi bedömer att din idé är en lösning på ett vanligt problem och kan göra nytta, har chans att locka köpare och att vi dessutom är rätt part för att utveckla idén gör vi allt vi kan för att förverkliga den. Vi kan exempelvis bidra med att göra marknadsanalyser, utveckla affärsplaner och prototyper och söka patent. När vi konstaterat att produkten eller tjänsten fungerar, hjälper vi till att hitta en aktör som kan producera, marknadsföra och sälja den färdiga produkten eller tjänsten. Vi hjälper även till att förhandla och upprätta avtal. Inkomster från idén, och villkor för försäljning, regleras i ett avtal mellan dig och Innovation Skåne.

Mer information: Idéutveckling.

Har du en idé som inte är kommersiell men som kan utveckla hälso- och sjukvården i Skåne?

Vi har goda kontakter med bland annat sjukvårdsförvaltningarna i Region Skåne och kan ta idéer som är av verksamhetsutvecklande karaktär vidare så att idéerna kan bidra till att förbättra hälso- och sjukvården.