Bilden föreställer Delaktig Kulturs logotyp mot en bakgrund av blå och gröna skugghänder.

...när vi lyser för varandra... med Kollaborativet 30 oktober

Delta i en interaktiv scenkonstupplevelse med Kollaborativet. Under tre år har de drivit ett projekt byggt på samarbeten med teckenspråkiga barn, unga och deras vuxna.

Projektledare Ellen Spens delar med sig av Kollaborativets skaparprocess med fokus på hur du kan skapa samarbeten och kulturarrangemang.

Plats: Skissernas Museum, Lund
Datum och tid: 30 oktober, 13.00-16.00

Fika ingår.

Sista anmälningsdag är 23 oktober.

Den här aktiviteten är en del av projektet Delaktig Kultur. Du som är medlem i någon av våra medlemsorganisationer är välkommen att delta. Aktiviteterna är kostnadsfria men du står för dina egna resor och resekostnader.

Anmäl dig här