Bilden föreställer två ungdomar som sitter på en brygga. I bilden står en text "Universell utformning på skånska museer".

Workshops på Kulturen i Lund 7 september & 5 oktober

Du är välkommen att delta i två workshops om inkludering och delaktighet på Kulturen i Lund. Aktiviteterna är en del av projektet Universell utformning på skånska museer.

Tillsammans med Certec, Lunds Tekniska Högskola, ska vi dokumentera det som ökar och minskar vår inkludering och delaktighet. Detta gör vi utifrån universell utformning som är ett sätt att designa bland annat produkter, tjänster och miljöer så att alla kan använda dem utan extra anpassning.

Plats och tid

Kulturen i Lund
Tegnérsplatsen 6, Lund

7 september, klockan 13.00 - 16.00
5 oktober, klockan 13.00 - 16.00

Det är viktigt att du kan delta vid båda tillfällena då vi vid det andra kommer att träffa museets personal som också har undersökt sin verksamhet utifrån samma perspektiv.

Vi samlas vid huvudentrén.

Kostnad

Att delta är kostnadsfritt och fika ingår. Du står däremot för dina resekostnader själv.

Sista anmälningsdag har varit.

Universell utformning på skånska museer

Universell utformning har som målsättning att skapa inkluderande produkter, tjänster, program och miljöer som kan användas av alla. I projektet möts kulturen, forskningsområdet och funktionshinderrörelsen.

Bilden föreställer två ungdomar på en brygga. En av dem pekar upp mot en text som de båda tittar på. Texten lyder: Universell utformning  skapar produkter, tjänster och miljöer som alla kan använda utan speciell anpassning. Alla är inkluderade från början.  Det bidrar till ett  samhälle där alla kan vara delaktiga.