Våra medlemmar

HSO Skånes medlemsorganisationer är läns- eller distriktsövergripande funktionshinderorganisationer. I de flesta av dessa organisationer finns det lokala föreningar där de enskilda medlemmarna finns.

Fem människor blickar ut över havet.

Rapporter och underlag

Vårt material är framtaget för funktionshinderrörelsen och är användbart för alla som arbetar med funktionshinderpolitik. Materialet är användbart oavsett om du företräder funktionshinderrörelsen, är intresserad eller är politiker eller tjänsteman.

Kvinna förklarar någonting för fyra andra.

Konventionskollen!

Med konventionskollen kan du testa om nio olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessutom får du förslag på hur situationen kan förbättras.

HSO Skåne - Konventionskollen - logotyp

Vårt nyhetsbrev

HSO Skånes nyhetsbrev ges ut cirka en gång var åttonde vecka och riktar sig till flera olika målgrupper - bland annat till dig som är aktiv i funktionshinderrörelsen, politiker och tjänsteman.

Nyhetsbrevets logotyp

Organisationen

HSO Skåne är en samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. Vi samlar idag 36 läns- och distriktsorganisationer och organiserar cirka 40 000 personer.

Fyra kvadrater som är kopplade till varandra, en stiliserad bild av en organisation.

Frågor och svar

Känner du inte till HSO Skåne? Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. Kontakta oss om just din fråga inte finns med!

En pratbubbla med ett frågetecken i som följs av ett utropstecken.