Idéer och innovationer

Vill du se din idé bli verklighet? Prata då med oss. Tillsammans gör vi din idé redo för nästa steg.

Innovation Skånes och HSO Skånes logotyper.

Delaktig Kultur

Projektet Delaktig kultur startar 2017. Möjligheterna och förbättringsområdena kommer att stå i fokus tillsammans med tanken om att alla ska kunna delta i kulturen, oavsett förutsättningar. Dina åsikter och upplevelser kommer att påverka projektets innehåll, så håll utkik!

Fötter och ben i rörelse över ett golv.

Dialog & Samverkan

Konstruktiva dialoger och god samverkan är en viktig del av HSO Skåne. Dialog & Samverkan är ett internt utvecklingsprojekt. Vi kommer att prova och utveckla en metod för att höja kvaliteten på våra underlag tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Bilden föreställer HSO Skånes styrelse som diskuterar med varandra.

Vårt nyhetsbrev

HSO Skånes nyhetsbrev kommer ut åttonde vecka och riktar sig bland annat till dig som är aktiv i funktionshinderrörelsen, politiker och tjänsteman.

Nyhetsbrevets logotyp

Organisationen

HSO Skåne är en samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. Vi samlar idag 36 läns- och distriktsorganisationer och organiserar cirka 40 000 personer.

Fyra kvadrater som är kopplade till varandra, en stiliserad bild av en organisation.

Frågor och svar

Känner du inte till HSO Skåne? Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. Kontakta oss om just din fråga inte finns med!

En pratbubbla med ett frågetecken i som följs av ett utropstecken.